Patientdatautredningen (S 2003:03)


Beteckning: S 2003:03
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 2023-01-31
Status: Avslutad 2007 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2003-04-03
Direktiv för utredningen, se dir. 2003:42, dir. 2004:95 och dir. 2005:150
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Heuman, Sigurd, fr.o.m. 2003-04-03
Sakkunnig: Axelsson Jonsson, Ulrika, fr.o.m. 2005-05-25 t.o.m. 2006-10-17
Sakkunnig: Ekholm, Anders, fr.o.m. 2005-10-10 t.o.m. 2006-10-17
Sakkunnig: Forslund, Daniel, fr.o.m. 2005-03-01
Sakkunnig: Granqvist, Petter, fr.o.m. 2004-06-24 t.o.m. 2005-05-24
Sakkunnig: Hjulström, Erik, fr.o.m. 2005-05-25 t.o.m. 2006-10-17
Sakkunnig: Karlsson, Stefan, fr.o.m. 2003-05-12 t.o.m. 2006-06-30
Sakkunnig: Lenberg, Eva, fr.o.m. 2005-10-10
Sakkunnig: Lewin, Karin, fr.o.m. 2006-10-18
Sakkunnig: Nilsson, Anne, fr.o.m. 2004-10-25 t.o.m. 2005-05-24
Sakkunnig: Rosén, Helena, fr.o.m. 2006-07-01
Sakkunnig: Zetterberg Ferngren, Petra, fr.o.m. 2004-06-24 t.o.m. 2004-10-24
Sakkunnig: Öman, Sören, fr.o.m. 2004-06-24
Expert: Adolfsson, Jan, fr.o.m. 2003-05-12 t.o.m. 2004-06-23
Expert: Alexandersson, Anders, fr.o.m. 2006-10-18
Expert: Blom, Nils, fr.o.m. 2006-10-18
Expert: Edling, Jan, fr.o.m. 2007-01-22
Expert: Ekbom, Anders, fr.o.m. 2004-06-24
Expert: Feltelius, Nils, fr.o.m. 2006-10-18
Expert: Geijer, Ulrika, fr.o.m. 2006-03-27 t.o.m. 2006-10-17
Expert: Heijbel, Harald, fr.o.m. 2006-10-18
Expert: Henriksson, Lars, fr.o.m. 2003-05-12 t.o.m. 2006-03-26
Expert: Isberg Amnäs, Katja, fr.o.m. 2003-05-12
Expert: Jedberger, Gösta, fr.o.m. 2004-06-24 t.o.m. 2007-01-21
Expert: Jonsson, Pia-Maria, fr.o.m. 2003-05-12 t.o.m. 2004-03-31
Expert: Kollander Fållby, Gabriella, fr.o.m. 2004-06-24
Expert: Lindström, Bo, fr.o.m. 2006-10-18
Expert: Lönnqvist Endre, Ulla, fr.o.m. 2003-05-12
Expert: Nilsson, Eva, fr.o.m. 2004-06-24 t.o.m. 2006-10-17
Expert: Otterblad Olausson, Petra, fr.o.m. 2004-06-24
Expert: Rynning, Elisabeth, fr.o.m. 2004-06-24
Expert: Stiernstedt, Göran, fr.o.m. 2006-03-27
Expert: Tansjö, Anna, fr.o.m. 2006-07-01
Expert: Törnblom, Cecilia, fr.o.m. 2006-10-18
Expert: Wallentin, Lars, fr.o.m. 2003-05-12 t.o.m. 2007-01-21
Sekreterare: Forenius, Tomas, fr.o.m. 2006-05-01 t.o.m. 2007-07-31
Sekreterare: Lind, Ingegärd, fr.o.m. 2004-04-01 t.o.m. 2007-07-31
Sekreterare: Tansjö, Anna, fr.o.m. 2003-05-01 t.o.m. 2006-07-11

Rapporter

SOU 2006:82Patientdatalag
SOU 2007:48Patientdata och läkemedel m.m.