Tilläggsdirektiv till utredningen om icke vinstutdelande aktiebolag (Ju 2002:06)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 26 juni 2003.

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 21 februari 2002 (dir. 2002:30) tillkallade chefen för Justitiedepartementet en särskild utredare med uppdrag att utreda frågor om ett nytt slag av aktiebolag för icke vinstutdelande verksamhet (Ju 2002:06). Uppdraget skulle enligt de ursprungliga direktiven redovisas senast den 28 februari 2003. Genom tilläggsdirektiv (dir. 2002:145) förlängdes utredningstiden till och med den 15 september 2003.

Med ändring av den senast beslutade tiden skall utredningen redovisa sitt uppdrag senast den 14 november 2003.
           (Justitiedepartementet)