Personuppgiftslagsutredningen (Ju 2002:02)


Beteckning: Ju 2002:02
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2023-01-31
Status: Avslutad 2004 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2002-02-21
Direktiv för utredningen, se dir. 2002:31, dir. 2003:53 och dir. 2003:164
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Öman, Sören, fr.o.m. 2002-03-01 t.o.m. 2004-02-29
Expert: Ahlqvist, Clara, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-02-29
Expert: Ekelund, Tom, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-02-29
Expert: Halvorsen, Ingela, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-02-29
Expert: Lindgren, Leif, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-02-29
Expert: Lönnqvist Endre, Ulla, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-02-29
Expert: Melin, Mats, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-02-29
Expert: Månsson, Claes, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-02-29
Expert: Osterman, Kerstin, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-02-29
Expert: Seipel, Peter, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-02-29
Expert: Skantze, Pernilla, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2002-08-31
Expert: Skår, Nicklas, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-02-29
Expert: Ulfward, Marie-Louise, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-02-29
Expert: Wikell, Staffan, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-02-29

Rapporter

SOU 2004:6Översyn av personuppgiftslagen