Kommittén (Jo 2002:03) för förberedelser inför FAO:s världslivsmedelstoppmöte den 10-13 juni 2002


Beteckning: Jo 2002:03
Departement: Jordbruksdepartementet
Senast ändrad: 2003-03-05
Status: Avslutad 2002
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2002-02-21
Direktiv för kommittén, se dir. 2002:27
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Ordförande: Klingvall, Maj-Inger, fr.o.m. 2002-02-21
Ledamot: Axelsson Nycander, Gunnel, fr.o.m. 2002-03-22
Ledamot: Bargholtz, Helena, fr.o.m. 2002-03-22
Ledamot: Bohlin, Sinikka, fr.o.m. 2002-03-22
Ledamot: Carlsson, Birgitta, fr.o.m. 2002-03-22
Ledamot: Elfström, Åsa, fr.o.m. 2002-03-22
Ledamot: Elken, Anki, fr.o.m. 2002-03-22
Ledamot: Gabrielsson, Arne, fr.o.m. 2002-03-22
Ledamot: Gerremo, Inge, fr.o.m. 2002-03-22
Ledamot: Havnevik, Kjell, fr.o.m. 2002-03-22
Ledamot: Hellström, Anette, fr.o.m. 2002-03-22
Ledamot: Hjalmarsson, Lennart, fr.o.m. 2002-03-22
Ledamot: Johanssson, Lennart, fr.o.m. 2002-03-22
Ledamot: Johnsson Latham, Gerd, fr.o.m. 2002-03-22
Ledamot: Lindahl, Katarina, fr.o.m. 2002-03-22
Ledamot: Malmer, Pernilla, fr.o.m. 2002-03-22
Ledamot: Moretti, Isabel, fr.o.m. 2002-03-22
Ledamot: Nyberg, Tor, fr.o.m. 2002-03-22
Ledamot: Persson, Bertil, fr.o.m. 2002-03-22
Ledamot: Rasmusson, Rasmus, fr.o.m. 2002-03-22
Ledamot: Schlyter, Carl, fr.o.m. 2002-03-22
Ledamot: de Vylder, Stefan, fr.o.m. 2002-03-22
Sekreterare: Hjelmåker, Michael, fr.o.m. 2002-03-18

Rapporter

SOU 2002:75Utrota svälten. Livsmedelssäkerhet, ett nationellt och globalt ansvar