Tilläggsdirektiv till Översyn av Försvarets materielverk

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 27 mars 2002.

Sammanfattning av uppdraget

Utredningen av översyn av försvarets materielverk skall ha slutfört sitt arbete senast den 24 april 2002.

Uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 29 mars 2001 (dir 2001:21) tillkallade chefen för Försvarsdepartementet en särskild utredare med uppdrag att genomföra en översyn av Försvarets materielverk i syfte att bedöma verkets resursutnyttjande och organisation. Utredningen skall enligt direktiven vara slutförd senast den 31 mars 2002. Med ändring av denna tidpunkt skall utredningen redovisa resultatet av sitt arbete senast den 24 april 2002.

           (Försvarsdepartementet)