Tilläggsdirektiv till Utredningen om pälsdjursnäringen i Sverige (Jo 2002:04)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 5 december 2002.

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen bemyndigade den 2 maj 2002 chefen för Jordbruksdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda pälsdjursnäringen i Sverige. Enligt direktiv (2002:61) skulle uppdraget redovisas senast den 1 juni 2003.

Utredaren ansökte den 25 september 2002 om förlängd tid t.o.m. den 1 december 2003 för redovisning av uppdraget. Skälet till begäran är att den förordnade utredningssekreteraren kunnat påbörja sitt arbete först i slutet av september månad.

Regeringen har förståelse för behovet av förlängd tid men bedömer, med hänsyn till att utredningen är mycket angelägen, att tiden endast kan utsträckas till den 1 oktober 2003.

                     (Jordbruksdepartementet)