Tilläggsdirektiv till utredningen om icke vinstutdelande aktiebolag (Ju 2002:06)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 28 november 2002.

Sammanfattning av uppdraget

Utredningen om icke vinstutdelande aktiebolag (Ju 2002:06) skall redovisa sitt uppdrag senast den 15 september 2003.

Uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 21 februari 2002 (dir. 2002:30) tillkallade chefen för Justitiedepartementet en särskild utredare med uppdrag att utreda frågor om ett nytt slag av aktiebolag för icke vinstutdelande verksamhet (Ju 2002:06).

Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 28 februari 2003. Med ändring av denna tidpunkt skall uppdraget redovisas senast den 15 september 2003.

            (Justitiedepartementet)