Kommittén om genetisk integritet (S 2001:01)


Beteckning: S 2001:01
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 2005-03-01
Status: Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2001-03-08
Direktiv för kommittén, se dir. 2001:20, dir. 2002:58 och dir. 2003:167
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Ordförande: Munck, Johan, fr.o.m. 2001-03-09
Ledamot: Andersson, Ingrid, fr.o.m. 2001-06-01
Ledamot: Daléus, Lennart, fr.o.m. 2001-06-01 t.o.m. 2002-10-31
Ledamot: Edvinsson, Sven-Olof, fr.o.m. 2002-11-01
Ledamot: Granberg, Lars U, fr.o.m. 2001-06-01
Ledamot: Gyberg-Karlsson, Åsa, fr.o.m. 2002-11-01
Ledamot: Johansson-Sahlin, AnnMarie, fr.o.m. 2001-06-01 t.o.m. 2002-10-31
Ledamot: Landgren, Per, fr.o.m. 2001-06-01
Ledamot: Nenes, Christina, fr.o.m. 2001-06-01
Ledamot: Persson, Bertil, fr.o.m. 2001-06-01
Ledamot: Rohdin, Lennart, fr.o.m. 2001-06-01
Sakkunnig: Aringer, Leif, fr.o.m. 2003-09-01
Sakkunnig: Barrefelt, Bo, fr.o.m. 2002-03-01 t.o.m. 2003-08-31
Sakkunnig: Dahlquist, Gisela, fr.o.m. 2001-06-01
Sakkunnig: Forsse, Erik, fr.o.m. 2001-06-01 t.o.m. 2002-10-31
Sakkunnig: Hall, Charlotte, fr.o.m. 2003-01-15
Sakkunnig: Hermerén, Göran, fr.o.m. 2001-06-01
Sakkunnig: Jonsson, Lena, fr.o.m. 2001-06-01
Sakkunnig: Nilsson, Staffan, fr.o.m. 2001-06-01
Sakkunnig: Nitzelius, Anna, fr.o.m. 2001-06-01 t.o.m. 2002-02-28
Sakkunnig: Pettersson, Ulf, fr.o.m. 2001-06-01
Sakkunnig: Utterström, Thomas, fr.o.m. 2001-06-01
Sakkunnig: Wahlström, Jan, fr.o.m. 2001-06-01
Expert: Agell, Martin, fr.o.m. 2001-11-15 t.o.m. 2002-09-16
Expert: Blennow, Elisabeth, fr.o.m. 2001-06-01
Expert: Centerstig, Anne-Christine, fr.o.m. 2001-06-01
Expert: Falck, Carl, fr.o.m. 2001-06-01
Expert: Flood, Göran, fr.o.m. 2001-06-01 t.o.m. 2001-09-30
Expert: Fredén, Thomas, fr.o.m. 2001-06-01
Expert: Hosinsky, Marie, fr.o.m. 2001-10-01
Expert: Lien, Karin, fr.o.m. 2001-06-01
Expert: Nordin, Jan, fr.o.m. 2001-06-01 t.o.m. 2001-11-14
Sekreterare: Axberger, Hans-Gunnar, fr.o.m. 2001-04-23 t.o.m. 2003-10-31
Sekreterare: Persson, Katarina, fr.o.m. 2003-04-01 t.o.m. 2004-03-24
Sekreterare: Roos, Ann-Louise, fr.o.m. 2001-06-01 t.o.m. 2004-02-29

Rapporter

SOU 2002:119Rättslig reglering av stamcellsforskning
SOU 2004:20Genetik, integritet och etik