Utredningen om samlad utvärdering av den arbetsgivarpolitiska reformen (Ju 2001:02)


Beteckning: Ju 2001:02
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2023-01-31
Status: Avslutad 2002 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2001-03-01
Direktiv för utredningen, se dir. 2001:16
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Holmgren, Gunnar, fr.o.m. 2001-03-01 t.o.m. 2002-04-30
Sakkunnig: Hammarberg, Margareta, fr.o.m. 2001-03-01 t.o.m. 2002-04-30
Sakkunnig: Åsell, Mikael, fr.o.m. 2001-03-01 t.o.m. 2002-04-30
Expert: Hansén-Larson, Gunilla, fr.o.m. 2001-08-30 t.o.m. 2002-04-30
Expert: Sundén Ingeström, Elisabet, fr.o.m. 2001-03-01 t.o.m. 2002-04-30
Expert: Öman, Sören, fr.o.m. 2001-03-01 t.o.m. 2002-04-30
Sekreterare: Stenbeck, Per, fr.o.m. 2001-03-19 t.o.m. 2002-05-31

Rapporter

SOU 2002:32Den arbetsgivarpolitiska delegeringen i staten - en samlad utvärdering