Utreda frågan om yttrande- och meddelarfrihet för anställda i verksamheter med anknytning till det allmänna (Ju 2000:R)


Beteckning: Ju 2000:R
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2003-03-04
Status: Avslutad 2001
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2000-09-05
Direktiv för
Lokal:Sammansättning


Utredare: Öman, Sören, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2001-04-30

Rapporter