Tilläggsdirektiv till Utredningen om erfarenheterna av branden i Göteborg den 29-30 oktober 1998 (Fö 1999:02)

Innehåll

Dir. 2000:72

Beslut vid regeringssammanträde den 12 oktober 2000.

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 10 juni 1999 (dir. 1999:46) tillkallade chefen för Försvarsdepartementet en särskild utredare med uppdrag att kartlägga och sammanställa resultaten av de olika utredningsaktiviteter som genomförts med anledning av branden i Göteborg den 29-30 oktober 1998. Utredningen skall enligt direktiven vara slutförd senast den 31 maj 2000.

Regeringen har därefter beslutat att förlänga tiden för uppdraget till den 1 oktober 2000 (dir. 2000:34). Med ändring av denna tidpunkt skall utredningen redovisa resultatet av sitt arbete senast den 15 december 2000.

               (Försvarsdepartementet)