Utvecklingspolitiska utredningen (UD 1999:04)


Beteckning: UD 1999:04
Departement: Utrikesdepartementet
Senast ändrad: 2003-02-21
Status: Avslutad 2002
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-12-09
Direktiv för
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Ordförande: Lööw, Maj-Lis, fr.o.m. 2000-03-01 t.o.m. 2002-03-15
Ledamot: Bohlin, Sinikka t.o.m. 2002-03-15
Ledamot: Furubjelke, Viola, fr.o.m. 2000-03-01 t.o.m. 2002-03-15
Ledamot: Furustrand, Reynold, fr.o.m. 2000-03-01 t.o.m. 2002-03-15
Ledamot: Lennmarker, Göran, fr.o.m. 2000-03-01 t.o.m. 2002-03-15
Ledamot: Persson, Bertil, fr.o.m. 2000-03-01 t.o.m. 2002-03-15
Ledamot: Pettersson, Åke, fr.o.m. 2000-03-01 t.o.m. 2002-03-15
Ledamot: Samuelsson, Marianne, fr.o.m. 2000-03-01 t.o.m. 2002-03-15
Ledamot: Schlyter, Anne, fr.o.m. 2000-03-01 t.o.m. 2002-03-15
Ledamot: Sjöstedt, Madeleine, fr.o.m. 2000-03-01 t.o.m. 2002-03-15
Ledamot: Wijkman, Anders, fr.o.m. 2000-03-01 t.o.m. 2002-03-15
Sakkunnig: Beiming, Ragne, fr.o.m. 2000-03-01 t.o.m. 2002-03-15
Sakkunnig: Landin, Bo, fr.o.m. 2000-03-01 t.o.m. 2002-03-15
Sakkunnig: Petrén, Alfhild, fr.o.m. 2001-09-11 t.o.m. 2002-03-15
Sakkunnig: Ringström, Margaretha, fr.o.m. 2000-03-01 t.o.m. 2002-03-15
Sakkunnig: Sandberg, Svante, fr.o.m. 2000-03-01 t.o.m. 2001-09-10
Expert: Ahnlid, Anders, fr.o.m. 2000-03-01 t.o.m. 2000-12-20
Expert: Båge, Lennart, fr.o.m. 2000-03-27 t.o.m. 2001-03-31
Expert: Emblad, Stefan, fr.o.m. 2000-03-27 t.o.m. 2002-03-15
Expert: Fahlén, Marika t.o.m. 2002-03-15
Expert: Norberg, Carin, fr.o.m. 2000-03-27 t.o.m. 2002-03-15
Expert: Olofsgård, Kajsa, fr.o.m. 2000-09-10 t.o.m. 2002-03-15
Expert: Olsson, Gunilla, fr.o.m. 2001-04-01 t.o.m. 2002-03-15
Expert: Sundh, Lena, fr.o.m. 2000-03-27 t.o.m. 2001-12-20
Expert: Thege, Per, fr.o.m. 2000-09-21 t.o.m. 2002-03-15
Expert: Westman, Peter, fr.o.m. 2000-03-27 t.o.m. 2000-12-20
Konsult: Boschini, Anne, fr.o.m. 2001-02-15 t.o.m. 2001-09-15
Samordnare: Strauss, Tove, fr.o.m. 2000-11-06 t.o.m. 2001-02-26
Samordnare: Wennlund, Margareta, fr.o.m. 2000-11-20 t.o.m. 2001-04-30
Huvudsekreterare: Horn af Rantzien, Mia, fr.o.m. 2000-03-01 t.o.m. 2002-05-15
Bitr. sekreterare: Johansson, Agneta R., fr.o.m. 2000-04-27 t.o.m. 2002-05-15
Bitr. sekreterare: Holmgren, Torgny, fr.o.m. 2001-08-01 t.o.m. 2002-05-15
Bitr. sekreterare: Ljungberg, Lars-Ove, fr.o.m. 2000-03-01 t.o.m. 2002-05-15
Assistent: Åkerblom, Elisabet, fr.o.m. 2000-03-27 t.o.m. 2002-04-13

Rapporter