Utredningen om den personliga integriteten i arbetslivet (N 1999:10)


Beteckning: N 1999:10
Departement: Näringsdepartementet
Senast ändrad: 2023-01-31
Status: Avslutad 2002 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-09-23
Direktiv för utredningen, se dir. 1999:73 och dir. 2001:5
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Laurén, Reidunn, fr.o.m. 1999-12-20 t.o.m. 2002-03-05
Sakkunnig: Kjaersgaard Olsson, Susanne, fr.o.m. 2000-05-10 t.o.m. 2002-03-05
Sakkunnig: Aringer, Leif, fr.o.m. 2000-05-10 t.o.m. 2002-03-05
Sakkunnig: Barrefelt, Bo, fr.o.m. 2000-04-05 t.o.m. 2002-03-05
Sakkunnig: Bjerneleus Lundahl, Marie, fr.o.m. 2000-04-05 t.o.m. 2002-03-05
Sakkunnig: Freese, Jan, fr.o.m. 2000-04-05 t.o.m. 2002-03-05
Sakkunnig: Gissin, Tore, fr.o.m. 2000-04-05 t.o.m. 2000-05-09
Sakkunnig: Magnusson Sjöberg, Cecilia, fr.o.m. 2000-09-27 t.o.m. 2002-03-05
Sakkunnig: Seipel, Peter, fr.o.m. 2000-04-05 t.o.m. 2000-09-26
Sakkunnig: Svenaeus, Lena, fr.o.m. 2000-04-05 t.o.m. 2002-03-05
Sakkunnig: Öman, Sören, fr.o.m. 2000-04-05 t.o.m. 2002-03-05
Expert: Lönn, Ragnar, fr.o.m. 2000-05-10 t.o.m. 2002-03-05
Sekreterare: Nebelius, Monica, fr.o.m. 2000-03-14 t.o.m. 2002-03-30
Sekreterare: Persson, Mats, fr.o.m. 2000-03-15 t.o.m. 2002-03-10

Rapporter

SOU 2002:18Den enskildes personliga integritet i arbetslivet