Kommittén om biotekniken i samhället - möjligheter och risker (U 1998:01)


Beteckning: U 1998:01
Departement: Utbildningsdepartementet
Senast ändrad: 2001-03-05
Status: Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1997-10-16
Direktiv för kommittén, se dir. 1997:120
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Ordförande: Håkansson, Marianne, fr.o.m. 1998-02-17 t.o.m. 2000-12-01
Ledamot: Brunander, Lennart, fr.o.m. 1998-10-30 t.o.m. 2000-12-01
Ledamot: Eriksson, Alf, fr.o.m. 1998-02-17 t.o.m. 2000-12-01
Ledamot: Landgren, Per, fr.o.m. 1998-02-17 t.o.m. 2000-12-01
Ledamot: Linderborg, Tanja, fr.o.m. 1998-02-17 t.o.m. 2000-12-01
Ledamot: Lindvall, Gudrun, fr.o.m. 1998-02-17 t.o.m. 2000-12-01
Ledamot: Persson, Anita, fr.o.m. 1998-02-17 t.o.m. 2000-12-01
Ledamot: Persson, Bertil, fr.o.m. 1998-02-17 t.o.m. 2000-12-01
Ledamot: Rohdin, Lennart, fr.o.m. 1998-02-17 t.o.m. 2000-12-01
Ledamot: Westerlund Panke, Majléne, fr.o.m. 1998-02-17 t.o.m. 2000-12-01
Ledamot: Wilén, Marie, fr.o.m. 1998-02-17 t.o.m. 1998-10-29
Sekreterare: Brolin, Thore, fr.o.m. 2000-06-05 t.o.m. 2000-11-03
Sekreterare: Pettersson, Lennart, fr.o.m. 1999-01-11 t.o.m. 2000-10-22
Bitr. sekreterare: Sadurskis, Aija, fr.o.m. 1998-06-01 t.o.m. 2000-12-15
Sekreterare: Wiklund, Gunilla, fr.o.m. 2000-02-14 t.o.m. 2000-12-31
Assistent: Jigvall, Berit, fr.o.m. 1999-01-01 t.o.m. 2000-12-31

Rapporter

SOU 1999:70Gentekniknämnden - delbetänkande
SOU 2000:103Att spränga gränser, bioteknikens möjligheter och risker