"LEKO-utredningen" (N 1998:03)


Beteckning: N 1998:03
Departement: Näringsdepartementet
Senast ändrad: 2000-03-14
Status: Avslutad 1999
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-05-20
Direktiv för utredningen: se dir. 1998:37, dir. 1998:82 och dir. 1999:19.
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Ljung, Lars, fr.o.m. 1998-07-15 t.o.m. 1999-08-31
Sakkunnig: Mattsson, Anders, fr.o.m. 1998-09-30 t.o.m. 1999-08-31
Sakkunnig: Mattsson, Carl, fr.o.m. 1998-09-30 t.o.m. 1999-08-31
Sakkunnig: Samuelsson, Jan, fr.o.m. 1998-09-30 t.o.m. 1998-12-31
Sakkunniga: Sävström, Ulf, fr.o.m. 1999-01-01 t.o.m. 1999-08-31
Sakkunnig: Watne, Thorstein, fr.o.m. 1998-09-30 t.o.m. 1999-08-31
Sakkunnig: Widegren, Karin, fr.o.m. 1998-09-30 t.o.m. 1999-08-31
Expert: Ankner, Stig-Arne, fr.o.m. 1998-09-30 t.o.m. 1999-08-31
Expert: Gabrielsson, Annelie, fr.o.m. 1999-01-19 t.o.m. 1999-08-31
Expert: Hyltefors, Lars-Erik, fr.o.m. 1999-07-01 t.o.m. 1999-08-31
Expert: Högrell, Olle, fr.o.m. 1998-09-30 t.o.m. 1998-12-31
Expert: Lindell, Sylvia, fr.o.m. 1998-10-28 t.o.m. 1999-08-31
Expert: Persson, Bertil, fr.o.m. 1998-09-30 t.o.m. 1999-08-31
Expert: Söderberg, Christer, fr.o.m. 1998-09-30 t.o.m. 1999-08-31
Expert: Wahren, Carin, fr.o.m. 1998-09-30 t.o.m. 1998-10-27
Expert: Zsiga, Andreas t.o.m. 1999-02-28
Sekreterare: Eriksson, Svante, fr.o.m. 1998-09-01 t.o.m. 1999-09-03
Bitr. sekreterare: Lindahl, Annica, fr.o.m. 1998-09-01 t.o.m. 1999-08-31

Rapporter

SOU 1999:44Öppen elmarknad
SOU 1999:95Småskalig elproduktion samt mätning och debitering av elförbrukning