Socialdatautredningen (S 1997:15)


Beteckning: S 1997:15
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 2023-01-31
Status: Avslutad 1999 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1997-09-04
Direktiv för utredningen, se dir.1997:108.
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Heuman, Sigurd, fr.o.m. 1997-12-17
Expert: Englund, Ellinor, fr.o.m. 1998-04-02
Expert: Evers, Jan, fr.o.m. 1998-04-02
Expert: Jansson, Per, fr.o.m. 1998-04-02
Expert: Malmborg, Gunilla, fr.o.m. 1998-04-02
Expert: Nordelius, Bo, fr.o.m. 1998-04-02
Expert: Sandström, Lena, fr.o.m. 1998-04-02
Expert: Öman, Sören, fr.o.m. 1998-04-02
Sekreterare: Henriksson, Lars, fr.o.m. 1998-04-01 t.o.m. 1999-10-12

Rapporter

SOU 1999:109Behandling av personuppgifter inom socialtjänsten