Xenotransplantationskommittén (S 1997:05)


Beteckning: S 1997:05
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 2000-03-07
Status: Avslutad 1999
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1997-03-06
Direktiv för kommittén, se dir. 1997:44.
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Ordförande: Persson, Bertil, fr.o.m. 1997-11-10
Ledamot: Andersson, Ingrid, fr.o.m. 1997-11-10
Ledamot: Israelsson, Karin, fr.o.m. 1997-11-10
Sakkunnig: Bergentz, Sven-Erik, fr.o.m. 1997-11-10
Sakkunnig: Hermerén, Göran, fr.o.m. 1997-11-10
Sakkunnig: Jonsson, Lena, fr.o.m. 1997-11-10
Sakkunnig: Nordenfelt, Erik, fr.o.m. 1997-11-10
Sakkunnig: Olsson, Kerstin, fr.o.m. 1997-11-10
Sakkunnig: Samuelsson, Bo, fr.o.m. 1997-11-10
Sakkunnig: Sanner, Margareta, fr.o.m. 1997-11-10
Sakkunnig: Sturkell, Carl-Edvard, fr.o.m. 1997-11-10
Sakkunnig: Tibell, Annika, fr.o.m. 1997-11-10
Sekreterare: Omnell Persson, Marie, fr.o.m. 1998-01-01 t.o.m. 2000-01-16
Sekreterare: Reimer, Stefan, fr.o.m. 1998-01-01 t.o.m. 2000-01-16
Chefsöverläkare: Persson, Nils H., fr.o.m. 1998-01-01 t.o.m. 1999-11-30

Rapporter

SOU 1999:120Från en art till en annan - transplantation från djur till människa