Förtidspensionsutredningen (S 1997:03)


Beteckning: S 1997:03
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 1999-04-29
Status: Avslutad 1998 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1997:9.
Lokal:
0


Sammansättning


Hedborg, Anna, fr.o.m. 1997-01-16
Sakkunnig: Ackerby, Stefan, fr.o.m. 1997-02-05 t.o.m. 1998-01-30
Sakkunnig: Blanck, Anders, fr.o.m. 1998-02-22
Sakkunnig: Frank, Karin, fr.o.m. 1997-02-05
Sakkunnig: Iversen, Jonas, fr.o.m. 1997-02-05 t.o.m. 1998-02-24
Sakkunnig: Jenryd, Marianne, fr.o.m. 1997-02-05
Sakkunnig: Lagerlöf, Inga-Britt, fr.o.m. 1998-02-22
Sakkunnig: Oscarson, Stefan, fr.o.m. 1997-02-05 t.o.m. 1998-01-30
Sakkunnig: Palme, Joakim, fr.o.m. 1997-02-05 t.o.m. 1998-02-24
Sakkunnig: Westerholm, Anna, fr.o.m. 1998-02-22
Expert: Bergvall, Olof, fr.o.m. 1997-02-05
Expert: Dudziuk, Andrzej, fr.o.m. 1997-02-05 t.o.m. 1998-01-30
Expert: Johansson-Sandén, Ann, fr.o.m. 1997-02-05 t.o.m. 1998-01-30
Expert: Karlsson, Hans, fr.o.m. 1997-02-05 t.o.m. 1998-01-30
Expert: Ljungberg, Dan, fr.o.m. 1997-02-05
Expert: Lund, Karin, fr.o.m. 1997-02-05
Expert: Svensson, Ingemar, fr.o.m. 1997-02-05 t.o.m. 1998-01-30
Expert: Westin, Rolf, fr.o.m. 1998-02-22
Expert: Ågren, Anna Karin, fr.o.m. 1997-02-05 t.o.m. 1998-01-30
Sekreterare: Andersson, Bengt-Olle, fr.o.m. 1997-02-12 t.o.m. 1998-05-31
Sekreterare: Forenius, Tomas, fr.o.m. 1998-03-16
Sekreterare: Müller, Mikael, fr.o.m. 1997-08-04 t.o.m. 1998-09-17
Sekreterare: Nilsson, Ove, fr.o.m. 1997-05-12 t.o.m. 1998-01-06

Rapporter

SOU 1997:166Ohälsoförsäkringen. Trygghet
och aktivitet
SOU 1997:189Ohälsoförsäkringen. Övergångs-
bestämmelser
SOU 1998:106Unga i ohälsoförsäkringen. Tid
för aktivitet och utveckling.
Uppdraget är därmed slutfört.