Interdepartemental arbetsgrupp (S 1996:E) med uppgift att utarbeta en nationell plan för åtgärder mot kommersiell sexuell exploatering av barn Organ inom Regeringskansliet


Beteckning: S 1996:E
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 1998-03-03
Status: Avslutad 1997
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för
Lokal:
0


Sammansättning


Ordförande: Foyer, Margareta, fr.o.m. 1996-11-04
Ledamot: Bergman, Cecilia, fr.o.m. 1996-11-04
Ledamot: Borg, Lars, fr.o.m. 1996-11-04
Ledamot: Bystedt, Ulla, fr.o.m. 1996-11-04
Ledamot: Franzén, Anne, fr.o.m. 1996-11-04
Ledamot: Israelsson, Anna-Märta, fr.o.m. 1996-11-04
Ledamot: Lagerlöf, Inga-Britt, fr.o.m. 1996-11-04
Ledamot: Norrby, Elisabeth, fr.o.m. 1996-11-04
Ledamot: Reinholdsson, Klas, fr.o.m. 1996-11-04
Ledamot: Sennerdal, Robert, fr.o.m. 1996-11-04

Rapporter

Ds 1997:54Förslag till program för åtgärder mot
kommersiell sexuell exploatering av barn
Uppdraget är därmed slutfört.