Elberedskapsutredningen (N 1996:02)


Beteckning: N 1996:02
Departement: Närings- och handelsdepartementet
Senast ändrad: 1997-03-14
Status: Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1996:23.
Lokal:
0


Sammansättning


Holmgren, Gunnar, fr.o.m. 1996-03-07 t.o.m. 1996-10-13
Expert: Bergström, Margareta, fr.o.m. 1996-03-07 t.o.m. 1996-06-30
Expert: Blomberg, Hélène, fr.o.m. 1996-04-09 t.o.m. 1996-06-30
Expert: Johansson, Lars, fr.o.m. 1996-03-07 t.o.m. 1996-06-30
Expert: Johansson, Maj, fr.o.m. 1996-07-01 t.o.m. 1996-10-13
Expert: Keereweer-Höglund, Kerstin, fr.o.m. 1996-03-07 t.o.m. 1996-06-30
Expert: Kjellin, Britt, fr.o.m. 1996-03-07 t.o.m. 1996-06-30
Expert: Persson, Bertil, fr.o.m. 1996-07-01 t.o.m. 1996-10-13
Expert: Pärneteg, Folke, fr.o.m. 1996-03-07 t.o.m. 1996-10-13
Expert: Sundin, Åke, fr.o.m. 1996-03-07 t.o.m. 1996-06-30
Expert: Sylvén, Eva, fr.o.m. 1996-03-07 t.o.m. 1996-06-30
Expert: Toresson, Bengt, fr.o.m. 1996-03-07 t.o.m. 1996-06-30
Expert: Zsiga, Andreas, fr.o.m. 1996-03-07 t.o.m. 1996-10-13
Sekreterare: Valinder, Dag, fr.o.m. 1996-08-13 t.o.m. 1996-10-13

Rapporter

SOU 1996:78Elberedskapen. Organisation,
ansvarsfördelning och finansiering - delbetänkande
SOU 1996:149Elberedskapen. Författningsfrågor -
Slutbetänkande.
Uppdraget är därmed slutfört.