Utredningen (A 1996:02) Stödformerna anställning med lönebidrag, skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare (OSA) och arbete inom Samhallkoncernen


Beteckning: A 1996:02
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad: 1998-03-09
Status: Avslutad 1997
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1996:56.
Lokal: Regeringsgatan 30-32, 103 33 STOCKHOLM
0


Sammansättning


Gustavsson, Nils-Olof, fr.o.m. 1996-06-27 t.o.m. 1997-04-07
Sakkunnig: Lidbom, Lisbeth, fr.o.m. 1996-08-01 t.o.m. 1997-04-07
Sakkunnig: Persson, Margareta, fr.o.m. 1996-08-01 t.o.m. 1997-04-07
Sakkunnig: Westin, Sören, fr.o.m. 1996-08-01 t.o.m. 1997-04-07
Expert: Ceder, Håkan, fr.o.m. 1996-08-01 t.o.m. 1997-04-07
Expert: Kinell, Ulla-Karin, fr.o.m. 1996-08-01 t.o.m. 1997-04-07
Expert: Lagerlöf, Inga-Britt, fr.o.m. 1996-08-01 t.o.m. 1997-04-07
Expert: Malmborg, Tony, fr.o.m. 1996-08-01 t.o.m. 1997-04-07
Ebbeskog, Christina, fr.o.m. 1996-08-01 t.o.m. 1997-04-07
Hedström, Lars-Erik, fr.o.m. 1996-08-01 t.o.m. 1997-04-07
Hellstrand, Håkan, fr.o.m. 1996-08-01 t.o.m. 1997-04-07
Leijonhufvud, Agneta, fr.o.m. 1996-08-01 t.o.m. 1997-04-07
Lindberg, Leif, fr.o.m. 1996-08-01 t.o.m. 1997-04-07
Lundqvist, Sven-Erik, fr.o.m. 1996-08-01 t.o.m. 1997-04-07
Nilsson, Klas, fr.o.m. 1996-08-01 t.o.m. 1997-04-07
Sahlin, Gunilla, fr.o.m. 1996-08-12 t.o.m. 1997-04-07
Sandström, Gudrun, fr.o.m. 1996-08-01 t.o.m. 1997-04-07
Sköld, Bertil, fr.o.m. 1996-08-01 t.o.m. 1997-04-07
Spogardh, Thomas, fr.o.m. 1996-08-01 t.o.m. 1997-04-07
Thelander, Anne, fr.o.m. 1996-08-01 t.o.m. 1997-04-07
Öberg, Bobil, fr.o.m. 1996-08-01 t.o.m. 1997-04-07
Öhrsvik, Lena, fr.o.m. 1996-08-01 t.o.m. 1997-04-07
Örtell, Berit, fr.o.m. 1996-08-01 t.o.m. 1997-04-07
Sekreterare: Kvarfordt, Eva, fr.o.m. 1997-01-01 t.o.m. 1997-04-07
Sekreterare: Olsson, Erik, fr.o.m. 1996-07-01 t.o.m. 1997-04-29
Baxter, Anne, fr.o.m. 1996-07-29 t.o.m. 1997-05-11
Pädam, Sirje, fr.o.m. 1996-11-04 t.o.m. 1996-12-20
Saltin, Åsa, fr.o.m. 1996-09-17 t.o.m. 1997-02-28
Udvardy, Peter, fr.o.m. 1996-08-05 t.o.m. 1996-12-31

Rapporter

SOU 1997:5Aktivt lönebidrag. Ett effektivare
stöd för arbetshandikappade.
SOU 1997:64Samhall. En arbetsmarknadspolitisk
åtgärd + Bilagedel.
Uppdraget är därmed slutfört.