Kommittén för en ny högskola i Malmö (U 1995:12)


Beteckning: U 1995:12
Departement: Utbildningsdepartementet
Senast ändrad: 1997-03-13
Status: Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:135.
Lokal:
0 1


Sammansättning


Ordförande: Löfdahl, Göran, fr.o.m. 1995-11-13 t.o.m. 1996-08-01
Ledamot: Andersson, Rune, fr.o.m. 1995-11-13 t.o.m. 1996-08-01
Ledamot: Axelsson, Christine, fr.o.m. 1995-11-13 t.o.m. 1996-08-01
Ledamot: Flodgren, Boel, fr.o.m. 1995-11-13 t.o.m. 1996-08-01
Ledamot: Glad, Cristina, fr.o.m. 1995-11-13 t.o.m. 1996-08-01
Ledamot: Hellsvik, Gun, fr.o.m. 1995-11-13 t.o.m. 1996-03-05
Ledamot: Liedholm, Percy, fr.o.m. 1995-11-13 t.o.m. 1996-08-01
Ledamot: Persson, Bertil, fr.o.m. 1995-11-13 t.o.m. 1996-08-01
Ledamot: Reepalu, Ilmar, fr.o.m. 1995-11-13 t.o.m. 1996-08-01
Ledamot: Rydén, Rune, fr.o.m. 1996-03-06 t.o.m. 1996-08-01
Ledamot: Schöld, Eva, fr.o.m. 1995-11-13 t.o.m. 1996-08-01
Ledamot: Silfverstrand, Bengt, fr.o.m. 1995-11-13 t.o.m. 1996-08-01
Ledamot: Warnerbring, Kerstin, fr.o.m. 1995-11-13 t.o.m. 1996-08-01
Expert: Holgersson, Svante, fr.o.m. 1995-11-13 t.o.m. 1996-08-01
Expert: Granath, Lars, fr.o.m. 1996-03-01 t.o.m. 1996-08-01
Expert: Lidman, Tomas, fr.o.m. 1995-11-13 t.o.m. 1996-08-01
Expert: Lindvall, Jöran, fr.o.m. 1995-11-13 t.o.m. 1996-08-01
Expert: Nilsson, Inger, fr.o.m. 1995-11-13 t.o.m. 1996-08-01
Expert: Nilsson, Jan S., fr.o.m. 1995-11-13 t.o.m. 1996-08-01
Expert: Olsson, Mats, fr.o.m. 1995-11-13 t.o.m. 1996-08-01
Expert: Stenqvist, Gunnel, fr.o.m. 1995-11-13 t.o.m. 1996-08-01
Ordförande: Nilsson, Jan S., fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1996-02-29
Ledamot: Abrahamsson, Bengt, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1996-02-29
Ledamot: Esseveld, Johanna, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1996-02-29
Ledamot: Gyllenhammar, Charlotte, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1996-02-29
Ledamot: Haikola, Lars, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1996-02-29
Ledamot: Honeth, Peter, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1996-02-29
Ledamot: Mattiasson, Bo, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1996-02-29
Ledamot: Melin, Eva, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1996-02-29
Ledamot: Ohlsson, Rolf, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1996-02-29
Ledamot: Persson, Christer, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1996-02-29
Ledamot: Skoglösa, Torkel, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1996-02-29
Sekreterare: Johansson, Bertil, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1996-02-29
Ordförande: Olsson, Mats, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1996-02-29
Ledamot: Holgersson, Svante, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1996-02-29
Ledamot: Lindvall, Jöran, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1996-02-29
Ledamot: Persson, Bo, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1996-02-29
Ledamot: Rangvin, Cecilia, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1996-02-29
Ledamot: Strömberg, Kurt, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1996-02-29
Sekreterare: Falck, Göran, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1996-02-29
Ordförande: Lidman, Tomas, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1996-02-29
Ledamot: Eriksson, Bibi, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1996-02-29
Ledamot: Marklund, Kari, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1996-02-29
Ledamot: Mitelman, Henrik, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1996-02-29
Ledamot: Nilsson, Nils Gunnar, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1996-02-29
Ledamot: Nilsson, Sven, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1996-02-29
Ledamot: Persson, Tove, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1996-02-29
Ledamot: Roos, Barbro, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1996-02-29
Ledamot: Torbjörnsson, Anna, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1996-02-29
Sekreterare: Hesselgren, Eva, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1996-02-29
Huvudsekreterare: Klintberg, Wanda, fr.o.m. 1995-11-13 t.o.m. 1996-10-31
Forsse, Erik, fr.o.m. 1995-11-13 t.o.m. 1996-02-29
Mandaus, Lucie, fr.o.m. 1995-11-13 t.o.m. 1996-08-31
Sandberg, Monica, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1996-02-29

Rapporter

SOU 1996:36Högskola i Malmö
SOU 1996:120Högskolan i Malmö - Slutbetänkande.
Uppdraget är därmed slutfört.