Storstadskommittén (S 1995:01)


Beteckning: S 1995:01
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 1999-04-29
Status: Avslutad 1998 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:35 och 1995:108.
Lokal:
0


Sammansättning


Ordförande: Alnebratt, Kerstin, fr.o.m. 1996-02-01
Ordförande: Thorwaldsson, Karl-Petter, fr.o.m. 1995-03-23 t.o.m. 1996-01-31
Ledamot: Axelsson, Christine, fr.o.m. 1995-03-23
Ledamot: Larsson, Dag, fr.o.m. 1995-03-23
Ledamot: Nilsson, Vivi-Ann, fr.o.m. 1995-03-23
Ledamot: Ollén, Joakim, fr.o.m. 1995-03-23 t.o.m. 1997-06-30
Ledamot: Persson, Bertil, fr.o.m. 1997-07-01
Ledamot: Pilsäter, Karin, fr.o.m. 1995-03-23
Ledamot: Thorén, Rune, fr.o.m. 1995-03-23
Sakkunnig: Andersson, Sven-Olov regiondirektör, fr.o.m. 1995-04-10
Sakkunnig: Begler, Ann-Mari, fr.o.m. 1995-04-10
Sakkunnig: Birgersson, Tommy, fr.o.m. 1995-04-10
Sakkunnig: Eklund, Ylva, fr.o.m. 1995-04-10
Sakkunnig: Kindlund, Sören, fr.o.m. 1997-07-01
Sakkunnig: Malmborg, Gunilla, fr.o.m. 1996-06-03
Sakkunnig: Martin, Barbara, fr.o.m. 1995-04-10
Sakkunnig: Stjernborg, Siv, fr.o.m. 1997-01-01
Sakkunnig: Wadman, Mats, fr.o.m. 1995-04-10 t.o.m. 1996-12-31
Sakkunnig: Wigzell, Kerstin, fr.o.m. 1995-04-10 t.o.m. 1996-01-31
Expert: Gustafsson, Mattias, fr.o.m. 1997-09-18
Expert: Hedler, Karl-Olof, fr.o.m. 1997-02-14
Expert: Hultinger, Eva-Stina t.o.m. 1996-05-09
Expert: Ivarsson, Kent t.o.m. 1996-11-19
Expert: Ornbrant, Birgitta, fr.o.m. 1995-06-15
Expert: Riihonen, Tommi, fr.o.m. 1995-06-15
Expert: Wettergren, Katarina, fr.o.m. 1996-05-10
Sekreterare: Eklund, Lars t.o.m. 1996-08-18
Sekreterare: Eldh, Christina, fr.o.m. 1995-06-15 t.o.m. 1998-03-10
Sekreterare: Svärdman, Håkan, fr.o.m. 1995-04-03 t.o.m. 1998-03-01
Sekreterare: Öresland, Stina, fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m. 1997-12-31

Rapporter

SOU 1995:142Att röja hinder för samverkan -
Egenmakt - Arbetslinjen
SOU 1996:54Kooperativa möjligheter i
Storstadsområden - exempel, erfarenheter och
förslag till åtgärder
SOU 1996:146Att återerövra vardagen
SOU 1996:151Bidrag genom arbete - En
antologi
SOU 1996:177Egenmakt
SOU 1997:24Välfärd i verkligheten - pengar
räcker inte
SOU 1997:61Att växa bland betong och bojor.
- Delbetänkande
SOU 1997:62Rosor av betong. En antologi
SOU 1997:118Delade städer
- Underlagsrapport.
SOU 1998:25Tre städer. En storstadspolitik
för hela landet + 4 bilagor.
Uppdraget är därmed slutfört.