Datalagskommittén (Ju 1995:08)


Beteckning: Ju 1995:08
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2023-01-30
Status: Avslutad 1997 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:91.
Lokal: Justitiedepartementet, Drottninggatan 2, 103 33 STOCKHOLM, tel. direktval 08-405 46 31 (Öman), direktval 036-15 69 30 (Brokelind)
0


Sammansättning


Ordförande: Vängby, Staffan, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1997-04-10
Ledamot: Christner, Anders, fr.o.m. 1995-12-20 t.o.m. 1997-04-02
Ledamot: Edvardsson, Bo, fr.o.m. 1995-12-20 t.o.m. 1997-04-02
Ledamot: Eneroth, Tomas, fr.o.m. 1995-12-20 t.o.m. 1997-04-02
Ledamot: Frisk, Helena, fr.o.m. 1995-12-20 t.o.m. 1997-04-02
Ledamot: Hambraeus, Birgitta, fr.o.m. 1995-12-20 t.o.m. 1997-04-02
Ledamot: Hietala, Barbro, fr.o.m. 1995-12-20 t.o.m. 1997-04-02
Ledamot: Landergren, Ulrika, fr.o.m. 1995-12-20 t.o.m. 1996-11-11
Ledamot: Ohlin, Tomas, fr.o.m. 1996-11-12 t.o.m. 1997-04-02
Ledamot: René, Inger, fr.o.m. 1995-12-20 t.o.m. 1997-04-02
Ledamot: Rosengren, Per, fr.o.m. 1995-12-20 t.o.m. 1997-04-02
Ledamot: Westerlund, Majléne, fr.o.m. 1995-12-20 t.o.m. 1997-04-02
Ledamot: Österberg, Sven-Erik, fr.o.m. 1995-12-20 t.o.m. 1997-04-02
Expert: Arvsten, Christer, fr.o.m. 1996-03-15 t.o.m. 1997-04-02
Expert: Ekelund, Tom, fr.o.m. 1996-03-15 t.o.m. 1997-04-02
Expert: Ewers, Jan, fr.o.m. 1996-03-15 t.o.m. 1997-04-02
Expert: Freese, Jan, fr.o.m. 1996-03-15 t.o.m. 1997-04-02
Expert: Fischerström, Barbro, fr.o.m. 1996-03-15 t.o.m. 1997-04-02
Expert: Furberg, Per, fr.o.m. 1996-07-01 t.o.m. 1996-08-31
Expert: Forsberg, Anders, fr.o.m. 1996-03-15 t.o.m. 1997-04-02
Expert: Furberg, Per, fr.o.m. 1996-09-01 t.o.m. 1997-04-02
Expert: Gränström, Claes, fr.o.m. 1996-03-15 t.o.m. 1997-04-02
Expert: Hallstedt, Håkan, fr.o.m. 1996-03-15 t.o.m. 1996-03-15
Expert: Holmgren, Martin, fr.o.m. 1996-03-15 t.o.m. 1997-04-02
Expert: Nygren, Rolf, fr.o.m. 1996-03-15 t.o.m. 1997-04-02
Expert: Osterman, Kerstin, fr.o.m. 1996-03-15 t.o.m. 1997-04-02
Expert: Pehrsson, Björn, fr.o.m. 1996-04-17 t.o.m. 1997-04-02
Expert: Rolén, Thomas, fr.o.m. 1996-12-16 t.o.m. 1997-04-02
Expert: Samuelson, Per, fr.o.m. 1996-03-15 t.o.m. 1997-04-02
Expert: Seipel, Peter, fr.o.m. 1996-03-15 t.o.m. 1997-04-02
Expert: Åberg, Margareta, fr.o.m. 1996-03-15 t.o.m. 1997-04-02
Sekreterare: Brokelind, Charlotte, fr.o.m. 1996-01-15 t.o.m. 1997-04-30
Sekreterare: Öman, Sören, fr.o.m. 1996-01-08 t.o.m. 1997-05-31

Rapporter

SOU 1997:39Integritet. Offentlighet.
Informationsteknik
Uppdraget är därmed slutfört.