Utredningen om användningen av övervakningskameror (Ju 1995:03)


Beteckning: Ju 1995:03
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 1997-03-10
Status: Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:18.
Lokal: Departementens utredningsavdelning, Västergatan 47, Box 187, 201 21 MALMÖ, tel. växel 040-35 58 55, direktval 040-35 58 70 (Henriksson) direktval 040-35 57 97 (Nordenson).Sammansättning


Arrfelt, Ulf, fr.o.m. 1995-03-07 t.o.m. 1996-09-11
Expert: Alpsten, Börje, fr.o.m. 1995-03-07 t.o.m. 1996-07-01
Expert: Berg, Lars, fr.o.m. 1995-03-07 t.o.m. 1996-07-01
Expert: Bratt, Anne, fr.o.m. 1995-03-07 t.o.m. 1996-07-01
Expert: Danielsson, Jan, fr.o.m. 1995-03-07 t.o.m. 1996-07-01
Expert: Eriksson, Ulf, fr.o.m. 1995-03-07 t.o.m. 1996-07-01
Expert: Groth, Elenor, fr.o.m. 1995-03-13 t.o.m. 1996-07-01
Expert: Heuman, Sigurd, fr.o.m. 1995-03-07 t.o.m. 1996-07-01
Expert: Jacobsson, Jörn, fr.o.m. 1995-03-07 t.o.m. 1996-07-01
Expert: Kronberg, Lars, fr.o.m. 1995-03-07 t.o.m. 1996-07-01
Expert: Kyhle, Håkan länspolismästare, fr.o.m. 1995-03-07 t.o.m. 1996-07-01
Expert: Persson, Bertil, fr.o.m. 1995-03-07 t.o.m. 1996-07-01
Sekreterare: Henriksson, Lars, fr.o.m. 1995-03-01 t.o.m. 1996-08-31
Sekreterare: Nordenson, Torbjörn, fr.o.m. 1995-03-01 t.o.m. 1996-08-31

Rapporter

SOU 1995:66Polisens användning av övervaknings-
kameror vid förundersökning (delbetänkande)
SOU 1996:88Kameraövervakning.
Uppdraget är därmed slutfört.