Åldersgränsutredningen (C 1995:02)


Beteckning: C 1995:02
Departement: Inrikesdepartementet
Senast ändrad: 1997-03-14
Status: Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:29.
Lokal:
0


Sammansättning


Nilsson, Annika, fr.o.m. 1995-03-09
Sakkunnig: Isling, Staffan, fr.o.m. 1995-05-16
Sakkunnig: Lieberg, Mats, fr.o.m. 1995-05-16
Sakkunnig: Wickman, Charlotta, fr.o.m. 1995-05-16
Expert: Dahl, Mats, fr.o.m. 1995-05-16
Expert: Davidsson, Leif, fr.o.m. 1995-05-16 t.o.m. 1995-10-18
Expert: Gustafsson, Annika, fr.o.m. 1995-10-19 t.o.m. 1996-04-30
Expert: Hansson, Björn, fr.o.m. 1995-05-16
Expert: Hjelmtorp, Lena, fr.o.m. 1995-05-16
Expert: Israelsson, Anna-Märta, fr.o.m. 1995-10-19 t.o.m. 1996-04-30
Expert: Lagerlöf, Inga-Britt, fr.o.m. 1995-05-16
Expert: Lombach, Gun, fr.o.m. 1995-05-16
Expert: Nilsson-Kelly, Karin, fr.o.m. 1995-05-16 t.o.m. 1995-10-18
Expert: Sergo, Liso, fr.o.m. 1995-05-16
Abid, Malik, fr.o.m. 1995-05-16
Ahnqvist, Karin, fr.o.m. 1995-05-16
Berjan, Gordana, fr.o.m. 1995-05-16
Cehlin, Isabelle, fr.o.m. 1995-05-16
Elimää, Jonas, fr.o.m. 1995-05-16
Elmgren, Fredrik, fr.o.m. 1995-05-16
Hagman, Camilla, fr.o.m. 1995-05-16
Johansson, Maria, fr.o.m. 1995-05-16
Karlsson, Anders, fr.o.m. 1995-05-16
Lindholm, Mats, fr.o.m. 1995-05-16
Lundgren, Cecilia, fr.o.m. 1995-05-16
Persson, Daniel, fr.o.m. 1995-05-16
Svensk, Veronika, fr.o.m. 1995-05-16
Tunström, Linus, fr.o.m. 1995-05-16
Waldheim, Caroline, fr.o.m. 1995-05-16
Sekreterare: Ström, Lars-Åke, fr.o.m. 1995-05-17 t.o.m. 1996-08-31
Bohlin, Ingrid, fr.o.m. 1995-04-03 t.o.m. 1995-12-31

Rapporter

SOU 1996:111Bevakad övergång - Åldersgränser
för unga upp till 30 år.
Uppdraget är därmed slutfört.