Utredningen (A 1994:09) om konsekvenser vid inrättandet av s.k. arbetsföretag


Beteckning: A 1994:09
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad: 2023-01-30
Status: Avslutad 1995 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1994:121.
Lokal:
0


Sammansättning


Bäckström, Birger, fr.o.m. 1994-11-14
Expert: Carlsson, Bo, fr.o.m. 1994-11-21
Expert: Dergel, Leif, fr.o.m. 1994-11-21
Expert: Kruse, Anders, fr.o.m. 1994-11-21
Expert: Magnusson, Sven, fr.o.m. 1994-11-21
Expert: Mathlein, Lars, fr.o.m. 1994-11-21
Expert: Sandgren, Anders, fr.o.m. 1994-11-21
Expert: Virdesten, Per, fr.o.m. 1994-11-21
Sekreterare: Öman, Sören, fr.o.m. 1994-11-15

Rapporter

SOU 1995:2Arbetsföretag - en ny möjlighet för
arbetslösa
Uppdraget är därmed slutfört.