Utredningen (M 1993:05) om forskningsverksamheten inom strålskyddsområdet


Beteckning: M 1993:05
Departement: Miljödepartementet
Senast ändrad: 1995-02-21
Status: Avslutad 1994
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1993:45.
Lokal:
0 1


Sammansättning


Mattson, Sören t.o.m. 1994-03-27
Expert: Ahnström, Gunnar t.o.m. 1994-03-20
Expert: Allard, Bert t.o.m. 1994-03-20
Expert: Andersson, Ingvar t.o.m. 1994-03-20
Expert: Aringer, Leif t.o.m. 1994-03-20
Expert: Brandin, Lars t.o.m. 1994-03-20
Expert: Bäverstam, Ulf t.o.m. 1994-03-20
Expert: Dickson, Caroline t.o.m. 1994-03-20
Expert: Ennefors, Kenneth t.o.m. 1993-09-29
Expert: Holm, Lars-Erik t.o.m. 1994-03-20
Expert: Persson, Bertil t.o.m. 1994-03-20
Expert: Ringertz, Hans t.o.m. 1994-03-20
Expert: Svensson, Roger t.o.m. 1994-03-20
Sekreterare: Moberg, Leif t.o.m. 1994-03-16

Rapporter

SOU 1994:40Långsiktig strålskyddsforskning
Uppdraget är därmed slutfört.