Personnummerutredningen (Ju 1993:01)


Beteckning: Ju 1993:01
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 1995-01-23
Status: Avslutad 1994
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för
Lokal: Departementens utredningsavdelning, Västergatan 47, Box 187, 201 21 Malmö, tel. växel 040-35 58 55, direktval 040-35 57 98. Utredningen har avgett (SOU 1994:63) Personnummer - integritet och effektivitet Uppdraget är därmed slutfört.
0 1 2


Sammansättning


Wadell, Ulla t.o.m. 1994-05-09
Sakkunnig: Hall, Bertil t.o.m. 1994-05-09
Sakkunnig: Sjöstrand, Mats t.o.m. 1994-05-09
Expert: Berg, Göran t.o.m. 1994-05-09
Expert: Halvorsen, Ingela t.o.m. 1994-05-09
Expert: Hellsing, Dan t.o.m. 1994-05-09
Expert: Holmgren, Martin t.o.m. 1994-05-09
Expert: Liedström, Marianne t.o.m. 1994-05-09
Expert: Lindmark, Ulrika t.o.m. 1994-05-09
Expert: Osterman, Kerstin t.o.m. 1994-05-09
Expert: Persson, Bertil t.o.m. 1994-05-09
Expert: Reuterstrand, Björn t.o.m. 1994-05-09
Expert: Rosén, Måns t.o.m. 1994-05-09
Expert: Rydén, Nils t.o.m. 1994-05-09
Expert: Samuelsson, Per t.o.m. 1994-05-09
Expert: Westman, G.A. t.o.m. 1994-05-09
Sekreterare: Persson, Bertil, fr.o.m. 1994-01-01 t.o.m. 1994-04-10
Sekreterare: Wendel, Eva t.o.m. 1994-07-17

Rapporter

SOU 1994:63Personnummer - integritet och
effektivitet
Uppdraget är därmed slutfört.