Kärnavfallsrådet (M 1992:A) Organ inom Regeringskansliet


Beteckning: M 1992:A
Departement: Miljödepartementet
Senast ändrad: 2019-10-09
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1992-06-23
Direktiv för rådet, se dir 1992:72, dir. 2009:31 och 2018:18
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 102 7 tr., 103 33 Stockholm. Kansli tel. 08-405 24 37, Kanslichef direkt: 08-405 20 94. Kärnavfallsrådets hemsida: www.karnavfallsradet.se
Rådets uppdrag skall anses vara slutfört när regeringen beslutat i anledning av en ansökan om slutförvar för använt kärnbränsle och högaktivt kärnavfall i Sverige.


Sammansättning


Ordförande: Bråkenhielm, Carl-Reinhold, fr.o.m. 2013-07-01 t.o.m. 2020-06-30
Ordförande: Carlsson, Torsten, fr.o.m. 2007-07-01 t.o.m. 2013-06-30
Ordförande: Glimelius, Kristina, fr.o.m. 2002-09-01 t.o.m. 2007-05-31
Ordförande: Odhnoff, Camilla, fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 2002-06-30
Ordförande: Sandström, Rolf, fr.o.m. 2002-07-01 t.o.m. 2002-08-31
Vice ordförande: Hilding-Rydevik, Tuija, fr.o.m. 2016-02-09 t.o.m. 2020-06-30
Vice ordförande: Högdahl, Karin, fr.o.m. 2013-10-01 t.o.m. 2015-12-31
Ledamot: Andersson, Göran, fr.o.m. 1995-08-01 t.o.m. 2002-06-30
Ledamot: Andersson-Skog, Lena, fr.o.m. 2003-10-20 t.o.m. 2019-06-30
Ledamot: Arheimer, Berit, fr.o.m. 2009-12-01 t.o.m. 2010-01-10
Ledamot: Brandberg, Yvonne, fr.o.m. 2005-07-01 t.o.m. 2009-06-30
Ledamot: Bråkenhielm, Carl Reinhold, fr.o.m. 2001-07-01 t.o.m. 2013-06-30
Ledamot: Drottz Sjöberg, Britt-Marie, fr.o.m. 1998-03-10 t.o.m. 2003-07-07
Ledamot: Dyrssen, David, fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 1995-06-30
Ledamot: Forsling, Willis, fr.o.m. 1998-03-10 t.o.m. 2014-06-30
Ledamot: Grape, Sophie, fr.o.m. 2013-10-01 t.o.m. 2020-12-31
Ledamot: Gren, Ing-Marie, fr.o.m. 2002-09-01 t.o.m. 2003-06-30
Ledamot: Harms-Ringdahl, Mats, fr.o.m. 2009-12-01 t.o.m. 2017-12-31
Ledamot: Hilding-Rydevik, Tuija, fr.o.m. 2002-07-01 t.o.m. 2020-12-31
Ledamot: Högdahl, Karin, fr.o.m. 2009-12-01 t.o.m. 2017-12-31
Ledamot: Högdahl, Karin, fr.o.m. 2018-12-31 t.o.m. 2020-12-31
Ledamot: Jarstad, Anna, fr.o.m. 2009-12-01 t.o.m. 2011-02-28
Ledamot: Johansson, Lennart, fr.o.m. 2008-07-01 t.o.m. 2020-06-30
Ledamot: Kaiserfeld, Thomas, fr.o.m. 2011-07-01 t.o.m. 2020-06-30
Ledamot: Karlsson, Mikael, fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2017-12-31
Ledamot: Knutsson, Gert, fr.o.m. 1998-03-10 t.o.m. 2009-06-30
Ledamot: Lindblad, Inga-Britt, fr.o.m. 2004-03-09 t.o.m. 2009-03-31
Ledamot: Markides, Karin, fr.o.m. 1995-08-01 t.o.m. 1997-05-05
Ledamot: Mattsson, Sören, fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 2007-06-30
Ledamot: Nisser, Marie, fr.o.m. 2002-09-01 t.o.m. 2005-06-30
Ledamot: Palm, Jenny, fr.o.m. 2011-07-01 t.o.m. 2020-06-30
Ledamot: Persson, Ingmar, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2017-12-31
Ledamot: Sandström, Rolf, fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 2007-06-30
Ledamot: Salo, Anneli, fr.o.m. 1994-05-01 t.o.m. 2000-02-25
Ledamot: Stigh, Jimmy, fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 2007-06-30
Ledamot: Söderberg, Olof, fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 1996-09-24
Ledamot: Thunberg, Anne-Marie, fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 2001-06-30
Ledamot: Wene, Clas-Otto, fr.o.m. 2006-07-01 t.o.m. 2014-06-30
Ledamot: Vahlne Westerhäll, Lotta, fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 2001-06-30
Sakkunnig: Hänninen, Hannu, fr.o.m. 2002-09-01 t.o.m. 2020-12-31
Sakkunnig: Persson, Ingvar, fr.o.m. 2009-07-01 t.o.m. 2020-12-31
Sakkunnig: Salo, Anneli, fr.o.m. 2000-02-26 t.o.m. 2001-06-30
Sakkunnig: Söderberg, Olof, fr.o.m. 2002-09-01 t.o.m. 2006-06-30
Expert: Carlsson, Torsten, fr.o.m. 2005-07-01 t.o.m. 2007-06-30
Expert: Norrby, Sören, fr.o.m. 2001-11-01 t.o.m. 2006-06-30
Expert: Rydell, Nils, fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 2002-06-30
Expert: Åhagen, Harald, fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 1995-06-30
Sekreterare: Andersson, Tor Leif, fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 2001-06-30
Sekreterare: Andersson, Peter, fr.o.m. 2011-01-17 t.o.m. 2016-12-31
Sekreterare: Cato, Anna, fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-09-14
Sekreterare: Bjarnadottir, Holmfridur, fr.o.m. 2009-10-01 t.o.m. 2010-11-14
Sekreterare: Hedberg, Björn, fr.o.m. 2005-08-29 t.o.m. 2007-06-30
Sekreterare: Lindman, Mats, fr.o.m. 2001-07-01 t.o.m. 2005-06-30
Sekreterare: Simic, Eva, fr.o.m. 2006-07-01 t.o.m. 2009-05-31
Sekreterare: Swedin, Johanna, fr.o.m. 2016-08-15 t.o.m. 2020-08-14
Biträdande sekreterare: Bergenlöv, Evis, fr.o.m. 2016-07-01 t.o.m. 2020-06-30
Biträdande sekreterare: Brogan, Karolina, fr.o.m. 2011-08-17 t.o.m. 2012-09-30
Biträdande sekreterare: Milton, Siv, fr.o.m. 2006-05-01 t.o.m. 2009-06-30
Biträdande sekreterare: Swedin, Johanna, fr.o.m. 2013-06-01 t.o.m. 2016-11-04
Kanslichef: Andersson, Peter, fr.o.m. 2016-08-15 t.o.m. 2020-08-14
Kanslichef: Bjarnadottir, Holmfridur, fr.o.m. 2010-11-15 t.o.m. 2016-08-12
Kanslichef: Hedberg, Björn, fr.o.m. 2006-05-01 t.o.m. 2008-06-30
Kanslichef: Sanell, Anna, fr.o.m. 2014-05-01 t.o.m. 2015-01-31
Kanslichef: Simic, Eva, fr.o.m. 2008-07-01 t.o.m. 2011-06-30
Assistent: Milton, Siv, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2006-04-30
Assistent: Brogan, Karolina, fr.o.m. 2009-08-18 t.o.m. 2011-08-16
Assistent: Swedin, Johanna, fr.o.m. 2012-11-05 t.o.m. 2013-05-31

Rapporter

SOU 1992:50Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 1992
SOU 1993:18Acceptans Tolerans Delaktighet
SOU 1993:67Slutförvaring av använt kärnbränsle (även utgiven i engelsk översättning "Final Disposal of Spent Nuclear Fuel")
SOU 1995:50Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 1995
SOU 1995:90Kärnavfall och Miljö (även utgiven i engelsk översättning "Nuclear Waste and the Environment"
SOU 1996:101Kärnavfall - teknik och platsval (även utgiven i engelsk översättning "Nuclear Waste - Disposal Technology and Site Selection)
SOU 1997:180Kärnavfall och Beslut
SOU 1998:68Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 1998 (även utgiven i engelsk översättning "NUCLEAR WASTE state-of-the-art reports 1998")
SOU 1998:130Kärnavfall och Säkerhet
SOU 1999:67KÄRNAVFALL metod-plats-miljökonsekvens (även utgiven i engelsk översättning "NUCLEAR WASTE method-site-environmental consequence")
SOU 2001:35Kunskapsläget på kärnavfallsområdet, (även utgiven i engelsk översättning "NUCLEAR WASTE state-of-the-art reports 2001"), finns tre delar av denna rapport
SOU 2001:108KÄRNAVFALL NUETS ANSVAR OCH KOMMANDE GENERATIONERS FRIHET
SOU 2002:63Kärnavfall - forskning och teknikutveckling ("även utgiven i engelsk översättning "Nuclear waste - research and technique development")
SOU 2004:67KUNSKAPSLÄGET PÅ KÄRNAVFALLSOMRÅDET 2004 (även utgiven i engelsk översättning "NUCLEAR WASTE state-of-the-art reports 2004"), finns tre delar av denna rapport
SOU 2004:99Kärnavfall - demokrati och vetenskap
SOU 2004:120KÄRNAVFALL Tillbakablick och framtidsperspektiv i KASAM:s verksamhet
SOU 2005:47Kärnavfall - barriärerna, biosfären och samhället (även utgiven i engelsk översättning Nuclear waste - the barriers, the biosphere and the community
SOU 2005:83Kärnavfall - kostnader och finansiering
Rapport 2006:1Kärnavfall - vilka alternativ för metod och plats bör redovisas?
SOU 2007:38Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2007 - nu levandes ansvar, framtida generations frihet
SOU 2007:38Nuclear Waste State-of-the-Art Report 2007 - responsibility, of current generations
Rapport 2007:1Slutförvaring av använt kärnbränsle; Regelsystem och olika aktörers roller under beslutsprocessen (Rapport från ett KASAM-seminarium den 15 november 2006)
Rapport 2007:2Säkerhetsanalys av slutförvaring av kärnavfall - roll, utveckling och utmaning (En fördjupning till KASAM:s rapport om kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2007, SOU 2007:38)
Rapport 2007:3Tid för slutförvaring av kärnavfall - samhälle, teknik och natur (En fördjupning till KASAM:s rapport om kunskapsläget på kärnavfallsområdet, SOU 2007:38)
Rapport 2007:4Riskperspektiv på slutförvaring av kärnavfall - individ, samhälle och kommunikation (En fördjupning till KASAM:s rapport om kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2007, SOU 2007:38)
Rapport 2007:5Strålande forskningsutsikter? En översikt om kärnavfallsfrågor inom samhällsvetenskaplig forskning
Rapport 2007:6Djupa borrhål; Ett alternativ för slutförvaring av använt kärnbränsle? (Rapport från KASAM:s utfrågning den 14-15 mars 2007
Rapport 2007:7Rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige (rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 11 december 2007)
SOU 2008:70Slutförvaring av kärnavfall. Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2007
SOU 2008:70Final Disposal of Nuclear Waste. Engelsk översättning av SOU 2009:70
Rapport 2008:1Systemanalys för slutförvaring av kärnavfall (Rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 24 april 2008)
Rapport 2008:2Platsval för slutförvar av kärnavfall - på vilka grunder? (Rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 4-5 juni 2008)
Rapport 2008:3Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan (Rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 3 december 2008)
Rapport 2009:3Debatten krig slutförvaring av kärnavfall - en studie av argumentationen
Rapport 2009:4Mechanisms of Copper Corrosion in Aqueous Environments
Rapport 2009:5Vem talar sanning om kärnavfallet? Rapport från Kärnavfallsrådets seminarium den 9 december 2009
SOU 2010:6Kunskapslägesrapport på kärnavfallsområdet 2010 - utmatningar för slutförvarsprogrammet
SOU 2011:14Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2011 - geologin, barriärerna, alternativen
Nuclear Waste State of the Art Report 2011 - geology, barriers, alternatives
SOU 2011:50Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program
Rapport 2011:1Bästa möjliga teknik (BAT) - tolkning och användning inom olika avfallsområden
Rapport 2011:2Tillståndsprövningen enligt miljöbalken och kärntekniklagen
SOU 2012:7Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2012 - långsiktig säkerhet, haveriet och global utblick
SOU 2011:50The Swedish National Council for Nuclear Waste's Review of the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co's (SKB'S) RD&D Programme 2010
SOU 2012:7Nuclear Waste State of the Art Report 2012 - long-term safety, accidents and global survey
SOU 2013:11Kunskapsläget på Kärnavfallsområdet 2013 - Slutförvarsansökan under prövning: kompletteringskrav och framtidsalternativ
SOU 2013:11Nuclear Waste state-of-the-art Report - Final repository application under review: supplementary information and alternative futures Translation of SOU 2013:11
SOU 2014:11Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2014. Forskningsdebatt, alternativ och beslutsfattande
SOU 2014:11Nuclear Waste State-of-the-Art Report 2014. Research debate, alternatives and decision-making
SOU 2014:12Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2013
SOU 2014:42Review of the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co´s (SKB´s) RD&D Programme 2013
SOU 2014:42Kärnavfallsrådets yttrande över SUB:s Fud-program 2013
SOU 2015:11Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2015 - Kontroll, dokumentation och finansiering för ökad säkerhet
SOU 2015:11Nuclear Waste State-of-the-Art Report 2015. Safeguards, record-keeping and financing for increased safety. Engelsk översättning
SOU 2016:16Kunskapsläget på kärnavfallsområdet. Risker, osäkerheter och framtidsutredningar
SOU 2017:8Rapport: Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017. Kärnavfallet - en fråga i ständig förändring
SOU 2017:62Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2016
SOU 2018:8Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2018 - Beslut under osäkerhet