1992 års arbetsrättskommitté (A 1991:05)


Beteckning: A 1991:05
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad: 2023-06-01
Status: Avslutad 1994 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir 1991:118, 1992:109.
Lokal:
Kommitténs arbete har upphört genom regeringsbeslut 1994-10-27.


Sammansättning


Ordförande: Bouvin, Åke t.o.m. 1994-12-31
Ledamot: Bergström, Harald t.o.m. 1994-11-14
Ledamot: Burman, Ingrid t.o.m. 1994-11-14
Ledamot: Ernestam, Lars t.o.m. 1994-11-14
Ledamot: Karlsson, Ingvar t.o.m. 1994-11-14
Ledamot: Larsson, Göte, fr.o.m. 1993-12-01 t.o.m. 1994-11-14
Ledamot: Lilliedahl, Simon t.o.m. 1994-11-14
Ledamot: Rembo, Sonja t.o.m. 1994-11-14
Ledamot: Olsson, Kent, fr.o.m. 1994-02-01 t.o.m. 1994-11-14
Ledamot: Wänman, Åke t.o.m. 1994-11-14
Ledamot: Öhman, Monica
Sakkunnig: Andersson, Tore t.o.m. 1994-02-28
Sakkunnig: Bengtsson, Ola t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig: Bergkvist, Roland t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig: Bergkvist, Eva t.o.m. 1994-01-31
Sakkunnig: Bergström, Gunnar t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig: Gustafsson, Stig, fr.o.m. 1994-01-10 t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig: Karlsson, Hans, fr.o.m. 1994-07-01 t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig: Kihlberg, Thomas t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig: Lundström, Anders, fr.o.m. 1994-02-01 t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig: Nordin, Jan t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig: Rexed, Knut t.o.m. 1994-01-09
Sakkunnig: Stare, Peter t.o.m. 1994-11-14
Expert: Branting, Elsa t.o.m. 1994-11-14
Expert: Lilja, Cathrine t.o.m. 1994-11-14
Expert: Lunning, Lars t.o.m. 1994-11-14
Expert: Sigeman, Tore t.o.m. 1994-11-14
Expert: Spångberg, Sten t.o.m. 1994-11-14
Sekreterare: Toijer, Gudmund t.o.m. 1994-09-30
Baxter, Anne t.o.m. 1994-12-31
Expert: Nordström, Anders t.o.m. 1994-05-15
Expert: Öman, Sören

Rapporter

SOU 1993:32Ny anställningsskyddslag
(delbetänkande)
SOU 1994:83Övergång av verksamheter och
kollektiva uppsägningar
Kommitténs arbete har upphört genom regerings-
beslut 941027.