Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Justitieutskottets betänkande

1987/88:48

om immunitet och privilegier för den europeiska
telesatellitorganisationen (EUTELSAT)
      1987/88-48

(prop. 1987/88:140)

Propositionen

I proposition 1987/88:140 föreslår regeringen (kommunikationsdepartemen­tet) att riksdagen dels antar eft genom propositionen framlagt förslag fill lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, dels godkänner atf Sverige tillträder ett i Paris den 13 februari 1987 dagtecknat protokoll om privilegier och immunitet för EUTELSAT.

Utskottet

Utskottet finner inte anledning till erinran mot förslagen i propositionen och hemställer

1.   att riksdagen godkänner att Sverige tillträder det i Paris den 13 februari 1987 dagtecknade protokollet om privilegier och immunitet för EUTELSAT,

2.   atf riksdagen antar det genom propositionen framlagda förslaget till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Stockholm den 3 maj 1988

På justitieutskottets vägnar

Karin Ahrland

Närvarande: Karin Ahriand (fp), Lars-Erik Lövdén (s), Björn Körlof (m), Helge Klöver (s), Gunilla André (c), Ulla-Britt Åbark (s), Sven Munke (m), Hans Göran Franck (s), Birthe Sörestedt (s), Arne Svensson (m), Elving Andersson (c), Göran Magnusson (s), Eva Johansson (s), Lars Sundin (fp) och Sven-Olof Nordlund (s).

1  Riksdagen 1987/88. 7saml. Nr 48


gotab   Stockholm 1988 15215