Förordning (1986:4) om försöksverksamhet inom sjukförsäkringsområdet

Innehåll

Regeringen föreskriver att riksförsäkringsverket får meddela sådana föreskrifter som avses i lagen (1985:1002) om försöksverksamhet inom sjukförsäkringsområdet.