Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Lagutskottets betänkande nr 37 år 1974        LU 1974:37

Nr 37

Lagutskottets betänkande i anledning av propositionen 1974:147 med förslag till ändring i lagen (1930:173) om beräkning av lagstad­gad tid, m. m.

Propositionen

I propositionen 1974:147 har Kungl. Maj:l (justitiedepartementet) före­slagit riksdagen att anta i propositionen framlagda förslag till ändring i lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad lid m. m.

Lagförslagen innebär att nyårsafton i vissa hänseenden blir likställd med helgdag.

Utskottet

Utskottet, som inte funnit anledning lill erinran mot Kungl. Maj:ls förslag, hemställer att riksdagen antar i propositionen 1974:147 framlagda förslag till

1.     lag om ändring i lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid,

2.     lag om ändring i växellagen (1932:130),

3.     lag om ändring i checklagen (1932:131),

4.     lag om ändring i lagen (1936:81) om skuldebrev,

5.     lag om ändring i lagen (1973:98) om inskrivningsregister.

Slockholm den 21 november 1974

På laguiskolleis vägnar IVÄN SVÄNSTRÖM

Näiyaiandc: herrar Svanslröm (c). Hammarberg (s), Lidgard (m), Börjesson i Falköping (c), fru Äsbrink (s), herrar Andersson i Södertälje (s), Olsson i Timrå (s), fru Nilsson i Sunne (s), herr Olsson i Sundsvall (c), fru Fredgardh (c), fru Tilländer (c), fru Lindquist (m), fru Hjalmarsson (s), herrar Henmark (fp) och Lövenborg (vpk)

1  Riksdagen 1974. 8 saml. Nr 37


 


GOTAB 74 8253     Stockholm 1974