ikon

Ledamöter 2018–2022

I den här rapporten kan du filtrera ut information om ledamöter som är invalda i riksdagen under mandatperioden 2018–2022. När en ledamot är ledig från sitt uppdrag får han eller hon en ersättare. Dessa ersättare ingår också i rapporten.

Om du väljer en ledamot kan du inte göra några andra val.
Åtta partier är representerade i riksdagen under denna mandatperiod. Om en ledamot lämnar sitt parti men sitter kvar i riksdagen utan partibeteckning får ledamoten markeringen (-) efter sitt namn i riksdagssammanhang.
Valkretsar är de geografiska områden som Sverige delas upp i vid val. Alla ledamöter tillhör en valkrets.

I "Visa all information" ingår ledamöternas olika uppdrag, till exempel i kammaren och utskotten.