ikon

Kontaktuppgifter

Här kan du få fram kontaktuppgifter för riksdagens ledamöter. Du kan välja att filtrera på utskott och/eller parti.

Utskott / EU-nämnden

Du kan bara välja organ för aktuella uppdrag.

Parti