ikon

Åldersfördelning

Här kan du ta fram åldersfördelning över riksdagens ledamöter.

Filtera på vald riksdag, utskott och organ

Du kan bara välja organ för aktuella uppdrag.

Parti
Valkrets