Illustration av tre personer

Ledamöter

Information om alla ledamöter som sitter eller har suttit i riksdagen finns från omkring 1990. Det finns uppgifter om ledamoten, olika uppdrag och vad ledamoten sagt och gjort i riksdagen.

Sagt och gjort

I datasetet Sagt och gjort ingår uppgifter om anföranden, skriftliga frågor, interpellationer och motioner från riksmötet 2010/11 och framåt. Sagt och gjort kombinerar data från flera källor och kan användas för att skapa egna sammanställningar av ledamöternas arbete under den pågående mandatperioden. Förutom ledamotsdata ingår även uppgifter om ministrarna.

Användarinstruktion: Så här fungerar datasetet 

Illustrativ siluett av en glödlampa

TIPS!

För att visa ut information om ledamöterna korrekt, tänk på det här när du programmerar:

 • Dataseten innehåller information om både nuvarande och tidigare ledamöter. Om du endast vill ha med data om nuvarande ledamöter måste du skapa en filtrering.
 • När du skapar en sökfråga mot API:et kan du välja att filtrera på nuvarande ledamöter.

API

Genom att använda riksdagens API för ledamotsdata kan du som utvecklare bygga tjänster som automatiskt uppdateras så fort det sker en förändring i riksdagens databas. Med hjälp av Skapa sökfråga kan du enkelt generera ut länkar för XML genom olika sorters filtrering och på sätt komma igång med programmeringen snabbare.

Skapa sökfråga Dokumentation

Rapporter

Rapportverktygen för ledamotsdata kan användas för att ta fram information om ledamöterna med hjälp av olika filtreringar. Rapporten Ledamöter 2018-2022 innehåller information om alla ledamöter som sitter eller har suttit i riksdagen under den pågående mandatperioden, inklusive ersättare. Rapporten Nuvarande ledamöter innehåller information om de 349 ledamöter som för närvarande sitter i riksdagen. Här ingår också information om vilka utskott eller organ en ledamot sitter i.
Mer om rapporter

Nuvarande ledamöter Ledamöter 2018-2022 Åldersfördelning Könsfördelning Kontaktuppgifter

Dataset

Alla formaten har teckenkodningen UTF-8 och filerna är komprimerade med ZIP.
Mer om dataset

Ledamotsdata

 • HTML, sammanställning med personernas uppdrag för visning direkt i webbläsare. En fil per person.
 • CSV, kommaseparerad fil med grunduppgifter för personer. En fil per samling. En rad per uppdrag, vilket innebär att varje person kan ha flera rader. Fält: förnamn, efternamn, iort, parti, intressent_id, kön, födelseår, valkrets, status, webbadress, e-postadress, telefonnummer, titel, uppdragets typ, uppdragets organ, roll i uppdraget, status för rollen i uppdraget, uppdragets från och med-datum, uppdragets till och med-datum
 • XML, innehåller uppgifter om personer och deras uppdrag. En fil per person.
 • JSON, innehåller uppgifter om personer och deras uppdrag. En fil per person.
 • SQL, för dig som vill skapa en egen databas. Formatet kan kräva anpassningar beroende på datormiljö. En fil per samling.
  Förslag på databasmodell (SQL)

Sagt och gjort

Uppgifter om ledamöternas anföranden, skriftliga frågor, interpellationer och motioner från riksmötet 2010/11 och framåt. Datasetet finns i nuläget i en testversion i formatet CSV.

Fält:

 • intressent_id (identitet för person), ange fälttyp text
 • född år
 • kön
 • valkrets
 • dokumenttyp (anf=anförande, mot=motion, fr=skriftliga fråga, ip=interpellation)
 • subtyp
 • riksmöte, ange fälttyp text
 • dokument_id
 • beteckning
 • organ
 • datum, ange fälttyp datum
 • talare
 • parti
 • roll
 • titel
 • talartid
 • antal tecken (anförande i textformat, övriga i HTML-format)
 • antal personaktiviteter i sammanhanget
Ledamotsdata

Ledamotsdata

Ledamotsdata innehåller uppgifter om ledamöter och deras olika uppdrag från 1990 och framåt. Det finns även vissa uppgifter om ledamöter från 1971.
Datum Information Inget värde Ladda ned
1990-

Sagtochgjort

Sagt och gjort innehåller uppgifter om vilka anföranden, skriftliga frågor, interpellationer och motioner som ledamöterna står bakom. Samlingen innehåller data från och med riksmöte 2010/11 och framåt. Dataset:et är i formatet CSV.
Datum Information Inget värde Ladda ned
2010-

 

Kända avvikelser

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag förekommer i riksdagens öppna data. Vi arbetar med att rätta detta. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Informationen om ledamotens uppdrag handlar till exempel om vilka utskott och delegationer en ledamot sitter eller har suttit i. I de övriga uppgifterna om varje ledamot ingår kontaktinformation och titel. Det finns också bilder på ledamöterna. Dessa bilder är fria att användas. Ange källa enligt modellen: Foto: Sveriges riksdag.

Förutom riksdagsledamöter finns också andra personer som har uppdrag med riksdagskoppling med, till exempel ministrarna och alla svenska ledamöter som suttit i Europaparlamentet sedan 2009.

Under Bra att veta om riksdagen finns mer information om ledamotsuppdraget.
Bra att veta om riksdagen