Illustration av en kalender

Kalender

I kalenderinformationen ingår alla debatter, beslut och andra aktiviteter i kammaren samt utskottens och EU-nämndens sammanträden, öppna utfrågningar och utlandsbesök.

Kalenderinformationen är indelad enligt organ, det vill säga kammaren, de olika utskotten och EU-nämnden. Kalenderflödet för kammaren går dessutom att dela upp enligt typ av händelse. Hur långt i förväg kalenderinformationen finns tillgänglig är olika för olika typer av händelser. En preliminär kalender för debatter och beslut i kammaren publiceras i slutet av våren respektive hösten för ett halvår i taget. Beslut om till exempel utskottsutfrågningar kan däremot fattas med kort varsel och då blir informationen tillgänglig kort inpå utfrågningen.

Bra att veta om riksdagen

Illustrativ siluett av en glödlampa

TIPS!

För att visa ut kalenderinformationen korrekt, tänk på det här när du programmerar:

  • Olika typer av kalenderhändelser skiljer sig från varandra, bland annat genom att samma fält används på olika sätt.
  • Att förstå hur dokument-ID skapas är viktigt för att förstå hur kalenderinformationen är uppbyggd.
    Så funkar dokument-ID
  • Ändringar i kalenderhändelser kan ske med kort varsel.
  • Händelserna finns tillgängliga fyra veckor bakåt i tiden.

API

Genom att använda riksdagens API för kalenderinformation kan du som utvecklare bygga tjänster som automatiskt uppdateras så fort det sker en förändring i riksdagens databas. Med hjälp av Skapa sökfråga kan du enkelt generera ut länkar för kalenderhändelser i icalendar-format genom olika sorters filtrering och på så sätt komma igång med programmeringen snabbare. Här kan du också få ut data i XML-format.

Skapa sökfråga Dokumentation

Rapporter

Rapportverktygen för kalendern kan användas för att ta fram information om sammanträden i riksdagen och inkomna dokument till riksdagen för denna och nästa vecka.
Mer om rapporter

Riksdagen denna vecka Riksdagen nästa vecka