Illustration av ett papper

Dokument

Dokumenten går att sortera på dokumenttyp. De är indelade enligt kalenderår fram till 1975. Efter det är dokumenten indelande enligt riksmöte.

Förklaringar till de olika dokumenttyperna finns under respektive dokumenttyp på riksdagens webbplats.
Dokument & lagar (riksdagen)

Riksdagens diarium som dataset
Nu finns riksdagens diarium i öppna data. Till en början finns det nedladdningsbart som dataset och innehåller information från 12 september 2017. Du hittar datasetet i tabellen längre ned på sidan under rubriken Riksdagens diarium.

Illustrativ siluett av en glödlampa

TIPS

För att visa ut dokumenten korrekt, tänk på det här när du programmerar:

 • Det är viktigt att förstå skillnaden mellan de olika dokumenttyperna. Olika dokumenttyper har till exempel olika egenskaper, vilket kan påverka filtreringen.
 • Vissa dokumenttyper har underkategorier. I dokumenttypen betänkanden ingår till exempel både betänkanden och utlåtanden.
 • Vissa äldre dokument är inskannade, och i samband med att de tolkas till text kan vissa fel uppstå. Pdf-filen som finns som bilaga innehåller den korrekta texten.
 • I de äldre årgångarna saknas ofta dokument.
  Avvikelser i data

 


API

Genom att använda riksdagens API för dokumenten kan du som utvecklare bygga tjänster som automatiskt uppdateras så fort det sker en förändring i riksdagens databas. Med hjälp av Skapa sökfråga kan du enkelt generera ut URL:er för XML genom olika sorters filtrering och på sätt komma igång med programmeringen snabbare.

Skapa sökfråga Dokumentation

Dataset

Alla formaten har teckenkodningen UTF-8 och filerna är komprimerade med ZIP.
Mer om dataset

 • HTML, dokument för visning direkt i webbläsare. En fil per dokument.
 • Text, dokument i ett enkelt textformat. En fil per dokument.
 • CSV, kommaseparerad fil med grunduppgifter för dokument. En fil per samling. Fält: hangar_id, dok_id, rm, beteckning, doktyp, typ, subtyp, tempbeteckning, organ, mottagare, nummer, datum, systemdatum, titel, subtitel, status, relaterat_id
 • XML, innehåller grunduppgifter om dokument och i vissa fall även statusuppgifter. En fil per dokument.
 • JSON, innehåller grunduppgifter om dokument och i vissa fall även statusuppgifter. En fil per dokument.
 • SQL, för dig som vill skapa en egen databas. Formatet kan kräva anpassningar beroende på datormiljö. En fil per samling.
  Förslag på databasmodell (SQL)

Ett dataset med samlade uppgifter om vad ledamöterna sagt och gjort i riksdagen finns under Ledamöter. I Sagt och gjort ingår uppgifter om anföranden, skriftliga frågor, interpellationer och motioner. 
Ledamöter

Obs! Det går just nu inte att ladda ned dataset från tabellen nedan. Använd istället:
Alternativ lista över dataset med dokument för nedladdning

Betänkande

Utskottens betänkanden och utlåtanden, inklusive rksdagens beslut, en sammanfattning av voteringsresultaten och Beslut i korthet. I vissa årgångar finns även debatten med i formaten JSON, SQL och XML.
Datum Information Inget värde Ladda ned
2022-2025
2018-2021
2014-2017
2010-2013
2006-2009
2002-2005
1998-2001
1990-1997
1980-1989
1971-1979

Departementsserien

Utredningar från regeringens departement.
Datum Information Inget värde Ladda ned
2020-
2015-
2010-2014
2005-2009
2000-2004
1990-1999

EUN

Dokument från EU-nämnden, bland annat möteskallelser, föredragningslistor, protokoll och skriftliga samråd med regeringen.
Datum Information Inget värde Ladda ned
2022-2025
2018-2021
2014-2017
2010-2013
2000-2009
1990-1999

Föredragningslista

Föredragningslistor för kammarens sammanträden.
Datum Information Inget värde Ladda ned
2022-2025
2018-2021
2014-2017
2010-2013
2000-2009

Faktapromemoria

Regeringens faktapromemorior om EU-kommissionens förslag.
Datum Information Inget värde Ladda ned
2022-2025
2018-2021
2014-2017
2010-2013
2010-2013
2000-2009

Framställning/redogörelse

Framställningar och redogörelser från organ som utsetts av riksdagen.
Datum Information Inget värde Ladda ned
2022-2025
2018-2021
2014-2017
2010-2013
2006-2009
2002-2005
1998-2001
1990-1997
1980-1989
1971-1979

Interpellation

Interpellationer från ledamöterna till regeringen. I vissa årgångar finns även debatten med i formaten JSON, SQL och XML.
Datum Information Inget värde Ladda ned
2022-2025
2018-2021
2014-2017
2010-2013
2006-2009
2002-2005
1998-2001
1990-1997
1980-1989
1971-1979

kammakt

Kammaraktiviteter
Datum Information Inget värde Ladda ned
2022-2025
2018-2021
2014-2017
2010-2013

KOM

EU-kommissionens förslag och redogörelser, så kallade COM-dokument.
Datum Information Inget värde Ladda ned
2020-
2015-
2010-2014
2005-2009
2000-2004
1990-1999

Motion

Motioner från riksdagens ledamöter.
Datum Information Inget värde Ladda ned
2022-2025
2018-2021
2014-2017
2010-2013
2006-2009
2002-2005
1998-2001
1990-1997
1980-1989
1971-1979

Proposition

Propositioner och skrivelser från regeringen.
Datum Information Inget värde Ladda ned
2022-2025
2018-2021
2014-2017
2010-2013
2006-2009
2002-2005
1998-2001
1990-1997
1980-1989
1971-1979

Protokoll

Protokoll från kammarens sammanträden.
Datum Information Inget värde Ladda ned
2022-2025
2018-2021
2014-2017
2010-2013
2006-2009
2002-2005
1998-2001
1990-1997
1980-1989
1971-1979

Riksdagens diarium

Riksdagens diarium.
Datum Information Inget värde Ladda ned
2022-2025
2018-2021
2014-2017

Riksdagsskrivelse

Skrivelser från riksdagen till regeringen.
Datum Information Inget värde Ladda ned
2022-2025
2018-2021
2014-2017
2010-2013
2000-2009

samtr

Sammanträden
Datum Information Inget värde Ladda ned
2022-2025
2018-2021
2014-2017
2010-2013

Skriftliga frågor

Skriftliga frågor från ledamöterna till regeringen och svaren på dessa.
Datum Information Inget värde Ladda ned
2022-2025
2018-2021
2014-2017
2010-2013
2006-2009
2002-2005
1998-2001
1990-1997
1980-1989
1971-1979

Statens offentliga utredningar

Olika utredningars förslag till regeringen.
Datum Information Inget värde Ladda ned
2020-
2015-
2010-2014
2005-2009
2000-2004
1990-1999

Talarlista

Talarlistor för kammarens sammanträden.
Datum Information Inget värde Ladda ned
2022-2025
2018-2021
2014-2017
2010-2013
2000-2009

Utredningar

Kommittédirektiv och kommittéberättelser för utredningar som regeringen tillsätter.
Datum Information Inget värde Ladda ned
1961-

Utskottsdokument

Dokument från utskotten, bland annat KU-anmälningar, protokoll, verksamhetsberättelser och den gamla dokumentserien Utredningar från riksdagen.
Datum Information Inget värde Ladda ned
2022-2025
2018-2021
2014-2017
2010-2013
2006-2009
2002-2005
1998-2001
1990-1997
1980-1989
1971-1979

Yttrande

Utskottens yttranden.
Datum Information Inget värde Ladda ned
2022-2025
2018-2021
2014-2017
2010-2013
2000-2009
1990-1999
1980-1989
1971-1979

Övrigt

Dokumentserierna Riksrevisionens granskningsrapporter, Utredningar från Riksdagsförvaltningen och Rapporter från riksdagen samt planeringsdokument, bilagor till dokument och uttag ur riksdagens databaser. De gamla dokumentserierna Utredningar från riksdag
Datum Information Inget värde Ladda ned
2022-2025
2018-2021
2014-2017
2010-2013
2000-2009