Användningsvillkor

Riksdagens öppna data är fria att användas och spridas vidare så länge du anger källa.

Källhänvisningen görs på följande sätt på svenska eller engelska:

  • Källa: Sveriges riksdag
  • Source: The Swedish Parliament

Tjänster och applikationer som bygger på öppna data ska vara utformade på ett sätt som gör det tydligt för användarna att det inte är Sveriges riksdag som står bakom tjänsten eller applikationen. Det är till exempel inte tillåtet att använda riksdagens logotyp eller namnet Sveriges riksdag i tjänsten eller applikationen. Däremot går det bra att använda ordet "riksdagen" som en del i ett namn på en tjänst eller applikation.

Bilder på ledamöterna

Bilder på riksdagens ledamöter finns på API:et för Ledamöterna. Vid användning av bilderna ska källa anges enligt modellen: Foto: Sveriges riksdag.

Kontakta gärna riksdagsinformation om du har frågor om bilderna, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se.

Att tänka på

Tänk på att det finns lagar som reglerar användningen av vissa typer av material.

Upphovsrätt i riksdagens öppna data

Material i riksdagens öppna data som är skyddat enligt upphovsrättslagen (1960:729) får inte återges eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd från rättighetshavaren. Exempel på sådant material är bilder.

Personuppgifter

Riksdagens öppna data innehåller personuppgifter. Den som använder riksdagens öppna data måste försäkra sig om att behandling av personuppgifter sker i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning och lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.