Illustration av en hand som trycker på röstningsknappar

Voteringar

Uppgifter om voteringarna finns från riksmötet 1993/94 och framåt.

Voteringsdata kan sorteras utifrån riksmöte, parti, ledamot, valkrets och hur ledamöterna har röstat. Ledamöterna kan rösta "ja", "nej", "avstår" eller noteras som frånvarande.
Bra att veta om riksdagen

Illustrativ siluett av en glödlampa

TIPS!

För att visa ut voteringsdata korrekt, tänk på det här när du programmerar:

  • Ett betänkande innehåller ofta flera förslagspunkter. I voteringsresultatet för ett enskilt ärende måste resultatet för alla förslagspunkter finnas med, annars visas resultatet ut felaktigt.
  • Ibland blir det flera voteringar på en förslagspunkt. I voteringsdata ingår endast huvudvoteringar. Voteringarna kan handla om sakfrågan eller motivfrågan.
    Bra att veta om riksdagen 
  • Databasen innehåller endast data om de ärenden och de förslagspunkter inom ett ärende som har voterats. För att se vad riksdagen beslutade i övriga ärenden kan du leta upp betänkandet under dokumentavdelningen och titta i förslaget.

API

Genom att använda riksdagens API för voteringar kan du som utvecklare bygga tjänster som uppdateras automatiskt när det sker en ändring i riksdagens databas. 

Skapa sökfråga Dokumentation

Rapporter

Rapporten Jämför voteringar kan användas för att jämföra hur partierna har röstat sinsemellan. Rapporten Voteringslista kan till exempel användas för att se hur ett parti eller ledamöter röstat under ett riksmöte. Här går det att skapa egna jämförelser och göra analyser baserat på voteringsresultaten. Mer om rapporter

Jämför voteringar Voteringslista Voteringar där alla partier röstat lika 2018-2022

Dataset

Alla formaten har teckenkodningen UTF-8 och filerna är komprimerade med ZIP. Mer om dataset

  • HTML, huvudvoteringar för visning direkt i webbläsare. En fil per huvudvotering.
  • CSV, kommaseparerad fil med grunduppgifter för huvudvoteringar. En fil per huvudvotering och riksmöte. Fält: rm, beteckning, punkt, votering_id, namn, intressent_id, parti, valkrets, rost, avser, banknummer, kon, fodd, datum
  • XML, innehåller huvudvoteringar med röster per ledamot. En fil per huvudvotering.
  • JSON, innehåller huvudvoteringar med röster per ledamot. En fil per huvudvotering.
  • SQL, kommandon för att skapa en egen databas. En fil per huvudvotering och riksmöte. Formatet kan kräva anpassningar beroende på datormiljö. Förslag på databasmodell (SQL)

Obs! Det går just nu inte att ladda ned dataset från tabellen nedan. 

Alternativ lista över dataset med voteringar för nedladdning

Votering

Omröstningsresultat per ledamotsröst.
Datum Information Inget värde Ladda ned
2022/23
2021/22
2020/21
2019/20
2018/19
2017/18
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
201213
2011/12
2010/11
2009/10
2008/09
2007/08
2006/07
2005/06
2004/05
2003/04
2002/03
2001/02
2000/01
1999/2000
1998/99
1997/98
1996/97
1995/96
1994/95
1993/94