Sammanträden och inkomna dokument

Här hittar du en utskriftsvänlig version av en veckas sammanträden och inkomna dokument. Planerade händelser är preliminära och kan komma att ändras.

Mer information om riksdagens arbete se riksdagens webbplats.

Kammarens sammanträden

Vecka 22

Måndag 30 maj 2022

10.00 Arbetsplenum
Riksdagen debatterar utskottens förslag.
 • Barnets bästa när vård enligt LVU upphör - lex lilla hjärtat
  Betänkande 2021/22:SoU33
  Uppskattad talartid 90 min. 1 prop.5 mot.
 • Terrorism
  Betänkande 2021/22:JuU29
  Uppskattad talartid 30 min. 18 mot.
 • Nytt regelverk för kvalificerade säkerhetsärenden
  Betänkande 2021/22:JuU30
  Uppskattad talartid 60 min. 2 prop.12 mot.
 • En samlad straffrättslig terrorismlagstiftning
  Betänkande 2021/22:JuU31
  Uppskattad talartid 60 min. 1 prop.9 mot.
 • Ett modernare straffrättsligt skydd mot hemfridsbrott och olaga intrång
  Betänkande 2021/22:JuU40
  Uppskattad talartid 45 min. 1 prop.20 mot.
 • Stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer
  Betänkande 2021/22:CU20
  Uppskattad talartid 45 min. 1 prop.17 mot.
 • Hittegods i kollektivtrafiken
  Betänkande 2021/22:CU21
  Uppskattad talartid 0 min. 1 prop.
 • Effektivare verktyg i utsökningsförfarandet
  Betänkande 2021/22:CU23
  Uppskattad talartid 30 min. 1 prop.1 mot.
 • Förbud mot utvinning av kol, olja och naturgas och skärpta regler för utvinning i alunskiffer
  Betänkande 2021/22:NU23
  Uppskattad talartid 60 min. 1 prop.6 mot.
 • Ett bättre premiepensionssystem
  Betänkande 2021/22:SfU24
  Uppskattad talartid 90 min. 1 prop.1 mot.
 • Justerade åldersgränser i pensionssystemet och i kringliggande system
  Betänkande 2021/22:SfU25
  Uppskattad talartid 90 min. 1 prop.2 mot.

Tisdag 31 maj 2022

13.00 Votering
Riksdagen beslutar om ärenden.
 • Socialtjänstfrågor – barn och unga
  Betänkande 2021/22:SoU18
  6 beslutspunkter18 res.
 • Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter
  Betänkande 2021/22:FiU32
  1 beslutspunkt
 • Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla hjärtat
  Betänkande 2021/22:SoU33
  21 beslutspunkter13 res.
 • Terrorism
  Betänkande 2021/22:JuU29
  21 beslutspunkter18 res.
 • Nytt regelverk för kvalificerade säkerhetsärenden
  Betänkande 2021/22:JuU30
  11 beslutspunkter13 res.
 • En samlad straffrättslig terrorismlagstiftning
  Betänkande 2021/22:JuU31
  8 beslutspunkter8 res.
 • Ett modernare straffrättsligt skydd mot hemfridsbrott och olaga intrång
  Betänkande 2021/22:JuU40
  7 beslutspunkter8 res.
 • Stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer
  Betänkande 2021/22:CU20
  6 beslutspunkter6 res.
 • Hittegods i kollektivtrafiken
  Betänkande 2021/22:CU21
  1 beslutspunkt
 • Effektivare verktyg i utsökningsförfarandet
  Betänkande 2021/22:CU23
  2 beslutspunkter1 res.
 • Förbud mot utvinning av kol, olja och naturgas och skärpta regler för utvinning i alunskiffer
  Betänkande 2021/22:NU23
  4 beslutspunkter6 res.
 • Ett bättre premiepensionssystem
  Betänkande 2021/22:SfU24
  1 beslutspunkt1 res.
 • Justerade åldersgränser i pensionssystemet och i kringliggande system
  Betänkande 2021/22:SfU25
  2 beslutspunkter3 res.
Arbetsplenum
Riksdagen debatterar utskottens förslag.
 • Ändrade regler om säkerställda obligationer
  Betänkande 2021/22:FiU37
  Uppskattad talartid 20 min. 1 prop.1 mot.
 • Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa under 2021
  Betänkande 2021/22:UU12
  Uppskattad talartid 80 min. 1 skr. 1 redo. 5 mot.
 • En ny växtskyddslag
  Betänkande 2021/22:MJU25
  Uppskattad talartid 180 min. 1 prop.17 mot.
 • En ökad differentiering av strandskyddet
  Betänkande 2021/22:MJU27
  Uppskattad talartid 120 min. 1 prop.44 mot.

Onsdag 1 juni 2022

09.00 Arbetsplenum
Riksdagen debatterar utskottens förslag.
 • En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring
  Betänkande 2021/22:JuU35
  Uppskattad talartid 60 min. 1 prop.13 mot.
 • Nya regler om informationsutbyte om brottmålsdomar i EU
  Betänkande 2021/22:JuU37
  Uppskattad talartid 30 min. 1 prop.1 mot.
 • Mer tid till lärande, extra studietid och utökad lovskola
  Betänkande 2021/22:UbU30
  Uppskattad talartid 80 min. 1 prop.9 mot.
 • Resursskolor och tilläggsbelopp för särskilt stöd
  Betänkande 2021/22:UbU31
  Uppskattad talartid 80 min. 1 prop.8 mot.
 • En ny riksbankslag
  Betänkande 2021/22:KU15
  Uppskattad talartid 60 min. 1 prop.
 • Riksdagen under coronapandemin 2020
  Betänkande 2021/22:KU23
  Uppskattad talartid 45 min. 1 framst.
 • Den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
  Betänkande 2021/22:FiU27
  Uppskattad talartid 20 min. 1 prop.1 mot.
 • En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar
  Betänkande 2021/22:FiU29
  Uppskattad talartid 15 min. 1 prop.
 • Ett nytt mål för Sjätte AP-fondens placeringsverksamhet
  Betänkande 2021/22:FiU33
  Uppskattad talartid 10 min. 1 prop.
 • Betaltjänstfrågor – några förtydliganden
  Betänkande 2021/22:FiU38
  Uppskattad talartid 0 min. 1 prop.
13.00 Information från regeringen om förberedelser för Sveriges ordförandeskap i EU våren 2023

EU-minister Hans Dahlgren (S) informerar om förberedelser för Sveriges ordförandeskap i EU våren 2023.

  16.00 Votering
  Riksdagen beslutar om ärenden.
  • Ändrade regler om säkerställda obligationer
   Betänkande 2021/22:FiU37
   2 beslutspunkter1 res.
  • Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa under 2021
   Betänkande 2021/22:UU12
   4 beslutspunkter2 res.
  • En ny växtskyddslag
   Betänkande 2021/22:MJU25
   16 beslutspunkter17 res.
  • En ökad differentiering av strandskyddet
   Betänkande 2021/22:MJU27
   8 beslutspunkter12 res.
  • En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring
   Betänkande 2021/22:JuU35
   16 beslutspunkter16 res.
  • Nya regler om informationsutbyte om brottmålsdomar i EU
   Betänkande 2021/22:JuU37
   2 beslutspunkter1 res.
  • Mer tid till lärande, extra studietid och utökad lovskola
   Betänkande 2021/22:UbU30
   5 beslutspunkter9 res.
  • Resursskolor och tilläggsbelopp för särskilt stöd
   Betänkande 2021/22:UbU31
   4 beslutspunkter4 res.
  • En ny riksbankslag
   Betänkande 2021/22:KU15
   4 beslutspunkter
  • Riksdagen under coronapandemin 2020
   Betänkande 2021/22:KU23
   1 beslutspunkt
  • Den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
   Betänkande 2021/22:FiU27
   2 beslutspunkter1 res.
  • En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar
   Betänkande 2021/22:FiU29
   1 beslutspunkt
  • Ett nytt mål för Sjätte AP-fondens placeringsverksamhet
   Betänkande 2021/22:FiU33
   1 beslutspunkt
  • Betaltjänstfrågor – några förtydliganden
   Betänkande 2021/22:FiU38
   1 beslutspunkt

  Torsdag 2 juni 2022

  12.00 Arbetsplenum
  Riksdagen debatterar utskottens förslag.
  • Riksrevisionens rapport om AP-fondernas hållbarhetsarbete
   Betänkande 2021/22:FiU43
   Uppskattad talartid 30 min. 1 skr.
  • Idéburen välfärd
   Betänkande 2021/22:FiU28
   Uppskattad talartid 40 min. 1 prop.7 mot.
  • Interparlamentariska unionen
   Betänkande 2021/22:UU14
   Uppskattad talartid 10 min. 1 redo.
  14.00 Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.

  Frågor besvaras av:

  • Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
  • Finansminister Mikael Damberg (S)
  • Kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S)
  • Civilminister Ida Karkiainen (S)

  Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

   

   15.20 Votering
   Riksdagen beslutar om ärenden.
   • Riksrevisionens rapport om AP-fondernas hållbarhetsarbete
    Betänkande 2021/22:FiU43
    1 beslutspunkt
   • Idéburen välfärd
    Betänkande 2021/22:FiU28
    7 beslutspunkter9 res.
   • Interparlamentariska unionen
    Betänkande 2021/22:UU14
    1 beslutspunkt
   Återrapportering från Europeiska rådets möte efter voteringens slut

   Statsminister Magdalena Andersson (S) återrapporterar från extra möte i Europeiska rådet den 30–31 maj.

    Interpellationssvar
    Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
     Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark (S)
    • Arbetsförmedlingens ökade närvaro i utsatta områden
     Interpellation 2021/22:491 av Ludvig Aspling (SD)

    Fredag 3 juni 2022

    09.00 Interpellationssvar
    Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
     Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
    • Civilt försvar
     Interpellation 2021/22:412 av Alexandra Anstrell (M)
    • Införande av civilplikt
     Interpellation 2021/22:416 av Alexandra Anstrell (M)
    • Bristen på anstaltsplatser
     Interpellation 2021/22:441 av Tobias Andersson (SD)
    • Det dödliga skjutvapenvåldet
     Interpellation 2021/22:442 av Tobias Andersson (SD)
    • Kriminalisering av rymning
     Interpellation 2021/22:443 av Tobias Andersson (SD)
    • Statsrådet Anders Ygeman (S)
    • Kulturen bakom kravallerna i svenska städer
     Interpellation 2021/22:456 av Tobias Andersson (SD)
    • Idrottsgymnasier
     Interpellation 2021/22:494 av Alexandra Anstrell (M)
    • Statsrådet Max Elger (S)
    • Tillgången på konsumentvägledning
     Interpellation 2021/22:501 av Jon Thorbjörnson (V)

    Utskottens och EU-nämndens sammanträden

    Måndag 30 maj 2022

    09.00 EU-nämnden
    Öppet sammanträde i EU-nämnden

    Tisdag 31 maj 2022

    08.00 Försvarsutskottet
    10.00 Utrikesutskottet
    10.30 Kulturutskottet
    Socialförsäkringsutskottet
    10.45 Socialutskottet
    11.00 Arbetsmarknadsutskottet
    Civilutskottet
    Finansutskottet
    Justitieutskottet
    Konstitutionsutskottet
    Konstitutionsutskottet - granskning
    Miljö- och jordbruksutskottet
    Näringsutskottet
    Skatteutskottet
    Trafikutskottet
    Utbildningsutskottet

    Torsdag 2 juni 2022

    08.00 Socialutskottet
    09.00 Försvarsutskottet
    Konstitutionsutskottet
    Öppen utfrågning om svensk och europeisk cancerstrategi
    09.30 Kulturutskottet
    Utrikesutskottet
    10.00 Arbetsmarknadsutskottet
    Civilutskottet
    Justitieutskottet
    Miljö- och jordbruksutskottet
    Näringsutskottet
    Skatteutskottet
    Socialförsäkringsutskottet
    Trafikutskottet
    Utbildningsutskottet
    10.30 Finansutskottet
    12.00 Pressträff med KU efter justering av granskningsbetänkandet

    Fredag 3 juni 2022

    09.00 EU-nämnden

    Inkomna dokument

    Propositioner, skrivelser, framställningar och redogörelser som inkommit sedan 2022-05-16.

    EU-dokument

    Faktapromemorior som inkommit sedan 2022-05-16.

    Frågor för skriftliga svar

    Frågor som inkommit sedan 2022-05-16.


    Källa: Riksdagens öppna data Vecka 21 Skapad 2022-05-27