Sammanträden och inkomna dokument

Här hittar du en utskriftsvänlig version av en veckas sammanträden och inkomna dokument. Planerade händelser är preliminära och kan komma att ändras.

Mer information om riksdagens arbete se riksdagens webbplats.

Kammarens sammanträden

Vecka 21

Onsdag 25 maj 2022

11.00 Bordläggningsplenum

  Utskottens och EU-nämndens sammanträden

  Måndag 23 maj 2022

  14.00 Trafikutskottet
  Utrikesutskottet besöker Karlstad och Oslo

  Tisdag 24 maj 2022

  Utrikesutskottet besöker Karlstad och Oslo

  Onsdag 25 maj 2022

  10.00 EU-nämnden
  Utrikesutskottet besöker Karlstad och Oslo

  Inkomna dokument

  Propositioner, skrivelser, framställningar och redogörelser som inkommit sedan 2022-05-16.

  EU-dokument

  Faktapromemorior som inkommit sedan 2022-05-16.

  Frågor för skriftliga svar

  Frågor som inkommit sedan 2022-05-16.


  Källa: Riksdagens öppna data Vecka 21 Skapad 2022-05-27