Tobias Krantz (FP)


Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Folkpartiet
Valkrets: Jönköpings län
Titel: Fil.dr
Född: 1971
Kön: man
Intressent_id: 099373212513Organ Roll Status From Tom
Utbildningsdepartementet Statsråd   2009-06-18 2010-10-05
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2010-10-06 2010-10-06
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2010-10-04 2010-10-05
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2009-06-22 2010-10-04
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2007-01-06 2009-06-21
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2006-12-04 2007-01-05
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2006-10-02 2006-12-03
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2002-09-30 2006-10-02
Riksrevisionens styrelse Suppleant   2006-10-17 2009-06-23
Krigsdelegationen Ledamot   2002-10-15 2006-10-16
EU-nämnden Suppleant   2008-11-13 2009-06-17
Socialutskottet Ledamot   2007-10-04 2009-06-17
Civilutskottet Suppleant   2006-10-24 2009-06-17
Kulturutskottet Suppleant   2006-10-24 2009-06-17
Socialförsäkringsutskottet Suppleant   2007-10-16 2009-06-17
EU-nämnden Suppleant   2007-03-02 2007-10-03
Socialförsäkringsutskottet Ledamot   2006-10-10 2007-10-03
Näringsutskottet Suppleant   2006-10-10 2007-03-13
EU-nämnden Suppleant   2002-10-15 2006-10-10
Konstitutionsutskottet Ledamot   2002-10-08 2006-10-02
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet Deputerad   2003-02-18 2003-11-20