Birger Schlaug (MP)


Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Miljöpartiet
Född: 1949
Kön: man
Intressent_id: 0987224899103Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1998-10-05 2001-10-16
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1994-10-03 1998-10-05
Kammaren Ersättare Ersättare 1988-10-06 1989-09-30
Krigsdelegationen Ledamot   1998-10-20 2001-10-17
Krigsdelegationen Ledamot   1994-10-18 1998-10-05
Nordiska rådets svenska delegation Suppleant   1988-10-18 1989-09-30
Arbetsmarknadsutskottet Suppleant   1998-10-20 2001-10-17
Skatteutskottet Ledamot   2000-06-15 2001-10-16
Skatteutskottet Ledamot   2000-06-15 2001-03-20
Finansutskottet Suppleant   1998-10-13 2000-06-15
Skatteutskottet Suppleant   1998-10-20 2000-06-15
EU-nämnden Suppleant   1997-10-21 1998-10-05
Arbetsmarknadsutskottet Suppleant   1994-10-11 1998-10-04
Näringsutskottet Suppleant   1994-11-28 1998-10-04
EU-nämnden Ledamot   1995-01-01 1997-10-20
Finansutskottet Suppleant   1994-10-11 1996-11-26
Skatteutskottet Suppleant   1994-11-28 1996-11-26
Socialförsäkringsutskottet Suppleant   1994-10-11 1996-09-16
Försvarsutskottet Suppleant   1988-10-13 1989-09-30
Miljö- och jordbruksutskottet Suppleant   1989-04-20 1989-09-30
Skatteutskottet Suppleant   1988-11-11 1989-09-30
Socialutskottet Suppleant   1988-11-11 1989-09-30
Trafikutskottet Suppleant   1988-10-13 1989-09-30