Jan Ertsborn (FP)


Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Folkpartiet
Valkrets: Hallands län
Titel: Advokat
Född: 1944
Kön: man
Intressent_id: 09812885803Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2012-10-01 2014-09-29
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2010-10-04 2012-09-30
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2006-10-02 2010-10-04
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2002-09-30 2006-10-02
Valberedningen Ledamot   2010-10-04 2014-09-29
Valprövningsnämnden Suppleant   2007-01-18 2011-04-05
Valberedningen Ledamot   2006-10-02 2010-10-04
Europarådets svenska delegation Suppleant   2003-05-18 2007-01-10
Besvärsnämnden Suppleant   2002-10-15 2003-07-01
Tredje vice talman   2012-10-01 2014-09-29
Civilutskottet Suppleant   2012-10-05 2014-09-29
Justitieutskottet Suppleant   2010-10-19 2014-09-29
Civilutskottet Vice ordförande   2010-10-12 2012-09-30
Civilutskottet Ledamot   2010-10-12 2010-10-12
Civilutskottet Ledamot   2006-10-10 2010-10-04
Justitieutskottet Suppleant   2006-10-10 2010-10-04
Näringsutskottet Suppleant   2006-10-24 2007-10-03
Lagutskottet Ledamot   2002-10-08 2006-10-02
Justitieutskottet Suppleant   2004-09-14 2006-10-02
Konstitutionsutskottet Suppleant   2006-01-17 2006-10-02
Näringsutskottet Suppleant   2002-10-08 2004-09-14