Lars Leijonborg (FP)


Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Folkpartiet
Valkrets: Stockholms län
Titel: Socionom
Född: 1949
Kön: man
Intressent_id: 0980725315516Organ Roll Status From Tom
Utbildningsdepartementet Statsråd   2007-09-11 2009-06-17
Utbildningsdepartementet Utbildningsminister   2007-01-01 2007-09-10
Utbildnings- och kulturdepartementet Utbildningsminister   2006-10-06 2006-12-31
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2006-10-06 2009-06-17
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2006-10-02 2006-10-05
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2002-09-30 2006-10-02
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1998-10-05 2002-09-30
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1994-10-03 1998-10-05
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1991-09-30 1994-10-03
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1988-10-03 1991-09-30
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1985-09-30 1988-10-03
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1982-05-10 1982-10-04
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1979-10-01 1979-10-12
Krigsdelegationen Ledamot   2002-10-15 2006-10-16
Utrikesnämnden Ledamot   2002-10-08 2006-10-10
Nordiska rådets svenska delegation Suppleant   2002-10-15 2006-10-02
Krigsdelegationen Ledamot   1998-10-20 2002-10-14
Utrikesnämnden Suppleant   1998-10-20 2002-10-08
Nordiska rådets svenska delegation Suppleant   1998-10-20 2002-09-30
Krigsdelegationen Ledamot   1994-10-18 1998-10-05
Utrikesnämnden Ledamot   1994-10-18 1998-10-05
Krigsdelegationen Ledamot   1991-10-15 1994-10-03
Utrikesnämnden Ledamot   1994-06-20 1994-10-03
Utrikesnämnden Suppleant   1991-10-15 1994-06-19
Riksbanksfullmäktige Suppleant   1990-06-14 1991-09-30
Finansutskottet Suppleant   2002-10-15 2006-10-02
Utrikesutskottet Suppleant   2002-10-15 2004-02-19
Finansutskottet Suppleant   1998-10-13 2002-09-30
Finansutskottet Suppleant   1995-01-19 1997-12-31
Konstitutionsutskottet Suppleant   1994-10-11 1997-09-17
Finansutskottet Suppleant   1994-10-11 1995-01-15
EU-nämnden Ledamot   1995-01-01 1995-01-11
Finansutskottet Ledamot   1991-10-08 1994-10-02
Utbildningsutskottet Ledamot   1988-10-03 1991-09-29
Finansutskottet Suppleant   1988-10-11 1990-06-13
Utbildningsutskottet Ledamot   1985-09-30 1988-10-02