Allan Larsson (S)


Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Socialdemokraterna
Född: 1938
Kön: man
Intressent_id: 0970500642209Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1994-10-03 1995-05-14
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1991-10-05 1994-10-03
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 1991-09-30 1991-10-04
EES-EFTA delegationen Ledamot   1994-10-11 1994-12-31
EFTA-delegationen Ledamot   1994-10-11 1994-12-31
EG-delegationen Ledamot   1994-10-11 1994-12-31
Nordiska rådets svenska delegation Ledamot   1993-10-19 1994-10-03
Riksbanksfullmäktige Ledamot   1991-10-15 1994-10-03
EG-delegationen Ledamot   1993-10-07 1994-10-03
Finansutskottet Suppleant   1993-10-07 1994-10-02
Finansutskottet Ledamot   1991-10-08 1993-10-06