Sultan Kayhan (S)


Tjänstgörande statsrådsersättare

Parti:  Socialdemokraterna
Valkrets: Stockholms kommun
Född: 1988
Kön: kvinna
E-post: sultan.kayhan[på]riksdagen.se
Intressent_id: 0962410717322Organ Roll Status From Tom
Kammaren Statsrådsersättare Ersättare 2019-09-05 2022-09-26
Kammaren Statsrådsersättare Ersättare 2018-09-24 2019-09-05
Kammaren Ersättare Ersättare 2017-09-25 2018-09-24
Kammaren Statsrådsersättare Ersättare 2017-05-29 2017-09-25
Kammaren Ersättare Ersättare 2017-03-02 2017-05-28
Finansutskottet Suppleant   2019-04-03 2022-09-26
Skatteutskottet Suppleant   2018-10-02 2022-09-26
Justitieutskottet Suppleant   2017-09-19 2018-09-24
Socialutskottet Suppleant   2017-06-16 2018-09-24
Justitieutskottet Extra suppleant   2017-05-01 2017-06-30
Justitieutskottet Extra suppleant   2017-03-14 2017-04-30